Salvarea patrimoniului săsesc din zona văii Târnavei Mari. Relocarea și extinderea Muzeului Municipal Mediaș.

Autor(i):
Arnold Harald Jürgen Knall
Localizare:
România, jud. Sibiu, Mediaș

Comentariul autorului:

Loc: Proiectul este amplasat în municipiul Mediaș, pe
strada Pompierilor. Parcela propusă se află în zona
centrală protejată a orașului și se învecinează spre nord
cu zidul cetății. Situl este ocupat de trei clădiri, din care
se păstrează doar una. Ea datează de la sfârșitul secolului
al XIX-lea și adăpostește o școală generală, ale cărei clase
sunt în curs de comasare cu o altă școală.

Idee: Biserica evanghelică C.A. din România deține un
vast patrimoniu cultural în bisericile sale. Plecarea sașilor
transilvăneni aduce biserica în imposibilitatea susținerii
tuturor bisericilor și a întregului patrimoniu în locul lui de
origine. Proiectul propune salvarea unei părți a acestui
patrimoniu, cel din zona văii Târnavei Mari. Obiectele din
bisericile acestei zone vor fi expuse în Muzeul Municipal
Mediaș. Spațiile de care dispune muzeul sunt însă deja
insuficiente. Astfel, proiectul propune o nouă clădire
pentru această instituție și noile sale exponate.

Volumetrie: Clădirea existentă este păstrată în forma ei
actuală. Forma de U este închisă aproape complet printrun
corp nou, cu o geometrie simplă. Un al doilea corp,
dreptunghiular, este orientat paralel cu zidul cetății și
deschide astfel un spațiu amplu către sinagogă. Al doilea
corp este format din două volume unite sub un singur
acoperiș.

Funcțiuni: Administrația muzeului este prevăzută în
clădirea existentă. Corpul alipit conține funcțiunile
dinamice ale muzeului: cafeneaua, sălile de conferințe și
expozițiile temporare. Celălalt corp adăpostește în cele
două volume câte o expoziție permanentă: una dedicată
exponatelor „vechi” (istorie locală) iar cealaltă dedicată
exponatelor „noi” din bisericile evanghelice din jurul
Mediașului. Din aceste două expoziții se poate accesa o
expoziție depozit, care se află la subsol. Aceasta comunică
cu piața de deasupra ei printr-o serie de curți de lumină.
Subsolul conține de asemenea depozite, spații tehnice, o
parcare și un adăpost civil.

Interior: Spațiile dedicate expozițiilor temporare și
expozițiilor permanente sunt organizat într-o combinație
de spații mari și mici cu o alternanță între iluminat zenital,
lateral, și artificial. Spațiile de expunere de la subsol sunt
organizate în încăperi mari, cu lumină artificială, alternate
cu încăperi cu deschideri spre curți de lumină.

Exterior: Muzeul este caracterizată de volumetrii simple
și o serie de teșituri și portice care invită la explorarea
spațiului urban. Imaginea exterioară este dominată de
fațadele din lemn punctate de goluri puține dar ample,
combinate cu sisteme de protecție solară, formate din
panouri de alamă perforate.

Structură: Din punct de vedere structural clădirea este
organizată pe bază de cadre din beton armat și noduri
verticale din pereți de beton armat. Deschiderile mari de
până la ca. 12 m sunt acoperite de planșee cu nervuri dese.

Indicatori urbanistici: Suprafata terenului 8080 m2 POT
40 % CUT 1.06

zoom in zoom out fit height fit width close panel