Locuințã Individualã Jud. Sibiu

Autor(i):
Marius Urzicã
Localizare:
România, jud. Sibiu, Cisnãdioara

Comentariul autorului:

Situl beneficiazã de o înclinație naturalã și o poziție dominantã, oferind vederi ample asupra împrejurimilor de o valoare culturalã și turisticã deosebitã. Printr-un fericit concurs de împrejurãri orientarea S-SE, idealã pentru însorire, coincide cu direcția descendentã a pantei, cu alinierea limitelor proprietãții precum și cu vederea panoramicã asupra întregii localitãți, a bisericii fortificate Michelsberg (monument istoric și de arhitecturã din sec. XIII) și a munților Fãgãraș. S-a impus, prin urmare, soluția fenestrației abundente la fațada sudicã. Fațadele orientate spre N, E și V prezintã, în schimb, deschideri minime precum și o consistentã izolare termicã, pentru a rãspunde atât nevoii de intimitate fațã de proprietãțile învecinate, cât și principiilor de eficiențã energeticã. Locuința poate fi consideratã o clãdire pasivã. Amplasatã lângã limita de N a lotului, casa este înconjuratã de un sistem discret de alei și scãri pentru o relație cât mai bunã cu exteriorul. Topografia sitului a fost utilizatã pentru a asigura accesul principal la nivelul ±0 și circulația facilã cãtre nivelurile -1 si +1.

Eficiențã energeticã: Pentru ca fațadele orientate E si V, predispuse vara la supraîncãlzire, sã aibã suprafețe reduse și pentru a mãri suprafața fațadei și a deschiderilor cu expunere sudicã în scopul captãrii energiei solare pe timp de iarnã, planul casei este compact, dreptunghiular, alungit pe directia E-V ● Efectul de serã si însorirea excesivã sunt împiedicate în timpul verii de cãtre elementele parasolare metalice de deasupra nivelului ±0 și terasa în consola de deasupra nivelului -1 ● În timpul iernii ferestrele sudice permit crearea efectului de serã folosit în scopul încãlzirii ● În timpul verii, cascada cu apã recirculatã de la partea de Sud a clãdirii rãcește, prin evaporare, aerul care coboarã la nivelul -1 și pãtrunde în casã, reducând sarcinile de rãcire ● Piscina, cu cerințe speciale de tratare a aerului și energetice, a fost organizatã într-un corp de cladire separat, pentru a funcționa independent. Efectul de serã și capacitatea apei de a stoca energia termicã pot fi exploatate prin acoperirea bazinului cu o prelatã "solarã" din polimeri, reducându-se costurile cu incãlzirea ● Conceptul de Superinsulation este reprezentat de straturile termoizolante prevãzute la acoperișuri și la fațadele N, V și E cu grosimi semnificativ mai mari decât cele recomandate pentru o foarte bunã izolare termica ● Panouri solare sunt instalate deasupra nivelului +1.

zoom in zoom out fit height fit width close panel