Conservarea imaginii satelor Sândomini şi Racu

Autor(i):
Vajk István Szigeti

Comentariul autorului:

Pentru architecţii din generaţia tânără , şi nu numai este important cunoaşterea operelor înaintaşilor, şi luarea în considerare a provocărilor prezentului şi viitorului. Avem multe de învăţat din formularea simplă din arhitectura populară, tradiţională, din abordarea ambiţioasă şi modul substanţial de crearea a spaţiului. Pentru oamenii care trăiesc în mediul rural, în momentul de faţă nu este posibilă evaluarea, înţelegerea şi conservarea acestor valori, astfel trebuie să atragem atenţia asupra acestor valori inestimabile. Această problemă arhitecturală are o mare actualitate când tinerii şi oamenii de cult emigrează în afară graniţele tării. Trebuie să atragem atenţia asupra patrimoniul construit atât de bogat lăsat în ruine. Prin acest proiect de fotografii am vrut să prezint imaginea satului în prezent prin viața cotidiană, valorile etnografice, arhitecturale şi peisajului natural al satelor Sândominic şi Racu din judeţul Harghita.

zoom in zoom out fit height fit width close panel