Punerea în valoare a Centralei termoelectrice cu turbine din Anina - Complex Industrial Turistic

Autor(i):
Răzvan Alexandru Todirică
Localizare:
România, jud. Caraș-Severin, Timisoara

Comentariul autorului:

Ideea de punere în valoare a Centralei termoelectrice cu turbine din Anina a prins contur în urma dialogului cu administrația locală prin relațiile deja create de proiectul Mina de Idei Anina, fiind un proces participativ real în încercarea de a salva un veritabil ansamblu de patrimoniu industrial (clasă A). Datorită gradului foarte bun de conservare, atât la exterior cât și la interior, s-a dorit convertirea parțială a ansamblului într-un muzeu tehnic.
Pe baza unei strategii elaborate în vederea creșterii calității vieții în oraș, au fost identificate 4 funcțiuni necesare pentru transformarea întregului Complex Industrial Turistic, într-un mecanism auto-sustenabil. Motorul economic al complexului ar fi asigurat de fucțiunile de hostel și restaurant, în timp ce partea social-culturală revine funcțiunilor de muzeu și arhivă. Complexul vine în completarea Muzeului Mineritului, prin prezentarea istoriei locale dezvoltată în jurul exploatărilor de cărbune, oferind un spațiu de coeziune între comunitatea existentă, fosta comunitate, turiști și specialiști, în încercarea de a deveni un catalizator în relansarea orașului din punct de vedere social, cultural și economic.
Astfel, propunerea reprezintă un melanj de conversie (spațiul muzeal), reconversie (arhiva și restaurantul) și inserție nouă (hostelul), menit să accentueze dialogul vizual și dinamismul spațial deja existent care se datorează decalajului dintre planurile de călcare ale corpurilor ansamblului.
Noua inserție urmărește un concept simplu, de casă în casă, în care volumul nou de cazare este suspendat pe o structură metalică destinată consolidării „cojii” corpului existent. Acest caracter de sâmbure al volumului inserat încearcă să reconstituie identitatea spațială a volumului existent care era dată în trecut de instalația cazanelor de aburi. Într-o interpretare metaforică, cum „inima” Centralei Termoelectrice cu turbine era reprezentată de corpul care adăpostea sala cazanelor (care produceau aburi pentru motoarele termice), la fel hostelul reprezintă „inima” (adică motorul economic) Complexului Industrial Turistic fără de care acesta nu ar putea fi auto-sustenabil.


zoom in zoom out fit height fit width close panel