Vila din luminiș

Autor(i):
István Benedek, Norbert Ravasz
Colaboratori:
design interior: Kiss Emőke
structură / calcul energetic PHPP: V&V Projekt – Varga Szabolcs
instalaţii: Plan Expert One – Colceriu Mircea, Cioban Cristina, Ilca Alin
coord. execuţie: Hajdó Csaba, Lázár Zsolt
constructor general: Kvadrum Axis – Nagy Zsolt
fotografii: Makkai Bence, Dawn S. Black
Localizare:
România, jud. Harghita, munții Harghita
Indicatori:
RH: P + 1E / Sd: 420 m2 / POT: 0,95 % / CUT: 0,012

Comentariul autorului:

Terenul generos ales de beneficiari se află într-o așezare rurală montană, unde gospodăriile sunt răsfirate de-a lungul văilor, drumurilor și pe culmi domoale. Volumul principal orizontal, un relief topografic, este parțial mascat de acoperișul verde ondulant și de fațadele realizate din gabioane, peste care se așează două corpuri de tip șură tradițională pentru a articula, domoli, uriașa masă a gabaritului construit cerut în tema de proiectare, raportat mai ales la casele modeste din gospodăriile locale. Formele și materialele au fost alese pentru a se integra în peisajul deosebit. Calculele energetice, orientarea clădirii s-au subordonat acestui tablou natural oferit de perspectiva spre nord.

Clădirea, utilizată temporar de către familia numeroasă, prieteni, este realizată din materiale de construcții naturale după principii sustenabile, apropiindu-se de standardele de casă pasivă, autonomă (off the grid). Fundațiile, planșeul peste sol și taluzurile masive de la extremități s-au construit din beton, structura casei este din cadre de lemn de rășinoase umplute cu cărămizi nestructurale din lut nears, parțial acoperiș terasă pe grinzi din lemn încleiat învelită cu strat vegetal semi-intensiv din răsaduri locale, iar parțial acoperiș șarpantă din lemn cu înveliș din șindrilă de lemn. S-au folosit plăci OSB 4 fără formaldehizi, plăci fibrolemnoase de densitate medie, permeabile la vapori, termoizolații din baloți de paie și celuloză la pereți, plăci fibrolemnoase la pardoseli și celuloză la acoperiș, tencuieli interioare pe bază de var, tencuieli lucioase pe bază de var hidraulic, rezistente la apă în grupurile sanitare. Pardoseala din beton șlefuit mecanic și umplutura din lut din pereți (inclusiv la etaj) reprezintă o masă termică consistentă în clădirea din lemn. În exterior baloții de paie compactați sunt acoperiți cu tencuială de lut multistrat și un înveliș de protecție (neexistând streașină) din pietre așezate în gabioane prinse de scheletul din lemn al peretelui. Corpul etajului a primit un înveliș din scânduri cu suprafață arsă (tehnică japoneză Shoui Sugi Ban de a proteja materialul lemnos).

Versantul sudic al șarpantei este acoperit aproape integral cu panouri solare fotovoltaice care împreună cu sistemul de stocare cu baterii satisface în proporție de 90% necesarul de energie al clădirii. Casa nu este total autonomă, existând un branșament la rețeaua de electricitate pentru siguranță în zilele foarte reci și înnorate. Încălzirea prin pardoseală a spațiilor și prepararea apei calde menajere se realizează cu o pompă de căldură sol/apă. Pentru irigații automatizate se captează apa pluvială într-un recipient îngropat în dâmbul artficial.

Provocarea cea mai mare pentru noi a fost de a experimenta cu materiale și tehnici alternative de construcție și de a integra elementele tradiționale cu cele moderne pentru niște clienți exigenți care nu renunță la confortul cotidian însă recunosc importanța și investesc în soluții verzi, sustenabile.

zoom in zoom out fit height fit width close panel