Recontextualizarea peisajului rural. Studiu de caz: sat Cimpa, Valea Jiului

Autor(i):
Luiza Isabela Dan
Localizare:
România, jud. Hunedoara, Cimpa

Comentariul autorului:

Proiectul prezent are ca scop revitalizarea spațiului rural, ținând cont și pornind de la existent, dar adoptând soluții pentru satisfacerea nevoilor contemporaneității printr-o strategie sustenabilă de recontextualizare a satului Cimpa, comunitate cu propriile valori culturale și sociale. Scopul final este acela de a crea o comunitate independentă faţă de exterior, scop realizat prin parcurgerea mai multor obiective.
Comunitate sustenabilă dpdv economico-social, satul a relaționat în mod direct cu natura datorită amplasării și cu resursele naturale. Impactul asupra mediului natural a fost minim, locuințele fiind realizate din materiale locale, cu precădere lemnul, iar îmbrăcămintea și hrana erau produse în interiorul gospodăriei.
Odată cu închiderea minelor, pentru întreaga zonă a Văii Jiului a început declinul demografic, moral, economic, social, etc. Datorită migrației tinerilor spre punctele miniere sau în afara județului, la sate a rămas populația îmbătrânită, care nu are condiții pentru păstrarea și transmiterea mai departe a culturii și tradițiilor locale.
Pentru îmbunătățirea calității vieții din acest sat și pentru reatragerea tinerilor spre rural, nu se dorește urbanizarea locului sau reîntoarcerea în trecut, ci se propune identificarea elementelor contemporane ce pot fi adaptate peisajului rural, fără a-l altera.
Prin eliminarea barierei dintre activitatățile de ”a locui” și ”a munci”, se dezvoltă un concept reîntâlnit în multe situații și anume așa numitele FERME FAMILIALE, bazat pe cele 3 layere necesare fiecărui individ: living, working, growing
Fermele familiale constă în producerea în interiorul gospodăriei a tuturor necesarelor pentru consum și nu numai, cu excepția produselor ce nu pot fi produse în condiții locale. Pentru dezvoltarea rurală, trebuie să existe o coerență între mediu și agricultură, respectiv creșterea animalelor, prin valorificarea inteligentă și durabilă a terenurilor agricole, a forței de muncă și a capitalului.
Pentru atingerea scopului acestui proiect și anume recontextualizarea identității satului, unul dintre obiective este acela de a reactiva relația dintre cele 3 sfere de activitate.
Creșterea animalelor presupune de asemenea implicare și mici cunoștințe pentru o bună desfășurarea a activităților. Vorbim despre CONSUM, MEDIU și PRODUCȚIE.
Sustenabilitatea se referă la asigurarea nevoilor generațiilor prezente, fără a degrada mediul și fără a compromite viitorul următoarelor generații, realizând un echilibru între creșterea economică, protecția mediului și găsirea de resurse alternative.
Un sat productiv nu înseamnă doar producerea de bunuri consumabile. Satul productiv, sau comunitatea productivă este aceea care pe lângă dezvoltarea lucrurilor materiale se preocupă și de cele imateriale, precum obiceiurile și tradițiile dobândite, dezvoltarea individului în comunitate prin prelucrarea talentului dobândit, etc.
Pentru dezvoltarea culturală a unei comunități este nevoie atât de procesul top-down cât și cel de botom-up.

zoom in zoom out fit height fit width close panel