SEMIOTICA ARHITECTURII sau Arhitectura ca Filosofie a Libertății

Autor(i):
Maria Barbu
Colaboratori:
arh. Dan Agent - editor si autor Postfata
Editura:
ARHIBOOK
Colecţia:
IDEE & FORMA
ISBN/ISSN:
ISBN 978-606-94571-5-3
Publicat:
Iunie 2018

Comentariul autorului:

Volumul “Semiotica Arhitecturii” este alcătuit, în mare măsură, pe structura cursului universitar pe care autoarea l-a susţinut în anul 2011-2012 la facultatea de arhitectură USH, curs primit cu mare entuziasm de studenţi.
Demersul intelectual pe care îl propune această carte este Acela de a activa, prin intermediul analizei semiotice, un întreg univers de referințe şi analogii culturale, dezvăluind semnificații simbolice, conotații tradiționale şi conținuturi stilistice ale operelor de arhitectură, aşa cum poate nici o altfel de analiză nu o poate face.
Fiind o artă totală, dar având în acelaşi timp şi legătura cea mai strânsă cu viața concretă, cu societatea şi epoca istorică, atât cu civilizația materială cât şi cu dimensiunea culturală, arhitectura nu se adresează doar minții, ori sentimentului, ci modelează existența individuală şi colectivă, îmbogățind-o cu semnificații pe care altfel nu le-ar avea.
Arhitectura pare să fie capabilă de a lega nevăzutul inefabil al inspirației cu vizibilul locuirii, făcând din existența noastră un parcurs sublim, sau dimpotrivă un calvar al banalității ori o tortură a unui concret grobian şi simplist.
Autoarea oferă nu numai o viziune aparte asupra arhitecturii şi modului de decodificare a sensurilor acesteia dar şi o perspectivă optimist asupra rolului pe care arhitectura în poate avea în viitor.
“Dacă putem concepe arhitectura ca filosofie, atunci trebuie neapărat să o înțelegem ca pe o filosofie a libertății, a afirmării de sine a omului pur şi descătuşat de robia dogmelor care îl țin de milenii la dimensiunea măruntă a firului de nisip. Visele din străvechime încep să se împlinească, putem locui în cer, adică sus de tot, în turnurile aproape inacceptabil de înalte, tot aşa cum putem locui şi jos, pe pământ, la umbra copacilor în floare, că să-l parafrazăm pe Marcel Proust.”
Această carte este o inițiere pe un drum pe care îmi doresc să îl facem împreună, în această cunoaştere filosofică a arhitecturii, prin intermediul analizei semiotice.
Am speranța că citind această carte, arhitecții şi cei care contemplă ori consumă arhitectura se vor simți mai înțelepți şi mai deschişi lăuntric!
Toate piramidele lumii se vor deschide în fața noastră, a tuturor, ca nişte cărți care aşteaptă să fie citite şi înțelese, toate marile mistere se vor lasă desferecate şi toate frumusețile acestei artei divine, care este Arhitectura, ne vor deschide Edenul lor! “
Una dintre imaginile integrate panoului include cele două pagini ale cărţii cu cuprinsul detaliat al volumului.

zoom in zoom out fit height fit width close panel