Centrul studențesc Malmaison, București - Conversie spațiu industrial

Autor(i):
Patricia Pițurlea
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

În contextul dezvoltării durabile, reutilizarea fondului construit trebuie privită ca o necesitate. Subiectul lucrării îl constituie fabrica de pâine de pe Calea Plevnei din București, un spațiu industrial dezafectat, care face parte din ansamblul istoric al fostei Manutanțe Centrale a Armatei, construit în perioada 1877 – 1881 și a primit denumirea de Malmaison.
În București există o nevoie acută a spațiilor destinate studenților. Spațiul Fabricii de Pâine este poziționat strategic, învecinându-se cu complexul studențesc Grozăvești (2200 studenți) și Regie (peste 20 000 studenți). Propunerea urmărește dezvoltarea unui centru educațional/cultural/de divertisment destinat lor, care să beneficieze și de spații adiționale de cazare.
Procesul de fabricare poate fi comparat cu un mecanism. Un mecanism este format din mai multe componente și elementul de bază al ansamblului este liantul, elementul de legătură. Aici, acest element era reprezentat de banda transportoare, prezentă în fotografiile de epocă, fără a mai exista în prezent.
Proiectul propune un element de legătură, generând un traseu care traversează spații cu caracter public. Banda traversează la cota +9.00m spații precum sală de proiecții, sală de jocuri, sală de muzică, sere, sală de sport, sală multimedia, spații verzi, sere etc. Unitățile de locuit de la parter beneficiază astfel de grădini și spații verzi.

Proiectul detaliază trei corpuri de clădire:
Clădire nouă
Structura metalică generează un spațiu acoperit, care adăpostește sala de evenimente, spațiul intermediar dintre exterior și interior (vestibul) și rampa care reprezintă un capăt al benzii transportoare care unește întreg ansamblul. Sala de evenimente reprezintă un cilindru pe bază eliptică, pe structură de beton armat, finisat atât la interior cât și la exterior cu cărămidă aparentă și acoperit cu o cupolă cu structură metalică, învelită cu o membrană ușoară, termoizolantă.

Clădire istorică - Fosta moară
Fosta moară a fabricii este una din cele mai vechi clădiri industriale din București realizată cu o structură din beton armat. Propunerea vizează conversia acestui spațiu într-o bibliotecă, cu săli de lectură. Intervenția este însă minimă, fără afectarea structurii originale, cu păstrarea golurilor existente.

Clădire istorică - Fostul siloz de grâu
Fostul siloz de grâu este o construcție deosebită, cu o structură din cărămidă, cu intervenții ulterioare din beton armat. Clădirea cuprinde 18 camere de depozitare a grâului, dezvoltate pe 3 niveluri, și un spațiu liber aflat la ultimul nivel. O intervenție asupra acestui spațiu trebuie să înțeleagă modul de funcționare, importanța compartimentării specifice și să înlesnească perceperea spațiului inițial. De aceea, propunerea vizează intervenții clar diferențiabile de elementele originale, intervenții din elemente ușoare metalice. Astfel, fiecare cameră a silozului de la fațadă cuprinde câte 3 unități de locuit, așezate pe verticală.

zoom in zoom out fit height fit width close panel