Academie de muzică și arte scenice

Autor(i):
Maria-Cătălina Leța
Localizare:
România, jud. Constanța, CONSTANTA
Indicatori:
RH: 2S+P+2E / Sd: 6050 m2 / POT: 75% / CUT: 1,8

Comentariul autorului:

Nucleul istoric al Constanței se află, de peste 70 de ani, într-o stare degradată, funcțional și social, ca urmare a abandonării ideilor de integrare coezivă cu extensia nouă a orașului după cel de Al Doilea Razboi Mondial. Aceste idei au apărut încă de la începului secolului XX, având ca scop evoluția orașului vechi concomitent cu extinderea urbană, astfel încât enclava istorică să devină parte integrantă și element cheie în echilibrarea distribuirii activității în oraș. O dată cu Războiul, însă, dezvoltarea în acest sens s-a oprit, activitățile concentrându-se către noul centru, spre nord. Dezvoltarea a continuat doar în mod necontrolat, iar cartierul Penunsula a devenit o arie „adosată„ centrului și nu una care să funcționeze împreună cu acesta, fiind percepută ca o periferie cu puncte de interes izolate.
Tema proiectului de diplomă propune o inserție într-o zonă dilatată din acest țesut istoric, având ca scop, din punct de vedere fizic, completarea fondului construit, iar din punct de vedere urbanistic, social și economic, revitalizarea zonei învecinate acestui loc prin diferite programe culturale care, în momentul acesta, lipsesc din zona istorică a Constanței.
Inserția propusă pornește de la un plan de intervenție zonal, întrucât lipsa de ocupare a sitului ales este legată de disfuncția generală a centrului istoric. Identificând locurile cu probleme, am schematizat intervenții de diferite tipuri: reamenajarea spațiilor publice, pietonizarea străzii Traian, inserții pe parcele goale sau în locul unor construcții temporare sau reabilitări ale clădirilor cu valoare arhitecturală.
La nivelul orașului, am constatat atât o problemă legată de translația interesului locuitorilor către centrele comerciale aflate la periferie, cât și o problemă ce ține de lipsa unei săli de reprezentații în zona istorică și a unei instituții dedicate învățării și practicării muzicii ca hobby,
Astfel, am propus, la nivelul sitului ales, proiectarea unei instuții culturale divizată într-o zonă de sală de spectacole și spațiu expozițional, ca parte centrală, în jurul căreia se desfășoară restul acivităților, și o zonă de academie de muzică, în legătură cu sala de reprezentații. Zona de academie de muzică este configurată în săli de repetiție individuală și de grup, studiouri de înregistrare pentru artiștii individuali și pentru ansambluri corale, două săli de repetiție pentru cor și orchestră, birouri pentru profesori, precum și diverse spații flexibile. Sunt propuse și funcțiuni legate de practicarea artelor scenice în zone ce pot servi ca spații de exercițiu pentru oricine urmează a avea o reprezentație în sala de spectacole.
În ceea ce privește zona de parter și plecând de la ideea că pe acest sit a funcționat în anii `70-`80 o grădină de vară, propun reintroducerea acesteia, profitând de denivelarea terenului și de necesitatea unei curti interioare și de trecere între cele două străzi principale care delimiteazaă situl.

zoom in zoom out fit height fit width close panel