argument

Autor(i):
Anda-Ioana Sfinteș, Daniela Rădulescu-Andronic, Ștefan Valeriu Mihăilescu, Lorin Niculae
Colaboratori:
dr. arh. Alexandra Păcescu
Editura:
Ed. Universitară „Ion Mincu”
ISBN/ISSN:
2067-4252

Comentariul autorului:

Revista argument este publicată ca urmare a sesiunilor de comunicări științifice organizate anual de Departamentul „Sinteza Proiectării de Arhitectură” din UAUIM și a cuprins în paginile sale numeroase lucrări scrise de autori români, dar și aproximativ 20 de lucrări ale unor autori din străinătate.
Publicația a fost lansată în anul 2009 și acreditată de CNCS - categoria C în anul 2012. Începând cu nr. 4/2012, revista este redactată în totalitate bilingv, astfel asigurând accesibilitatea unui public mai larg. Din 2016, publicația a obtinut inclusiv ISSN (online). Revista este indexată în baze de date ale unor biblioteci naționale și internaționale precum: Biblioteca Națională, Biblioteca Metropolitană, Arhitektonski Facultet – Skopye, Oxford Brookes University School of the Built Environment, Tu Delft Library.
Apariția revistei argument constituie un moment important în activitatea academică și științifică de specialitate, făcând parte din programul strategic Formare continuă, program cu deschidere europeană. Revista reunește lucrări de interes din domeniul arhitecturii și urbanismului, lucrări interdisciplinare, scrise de membri ai comunității academice locale, naționale și internaționale, precum și lucrări scrise de studenții universității. În arhitectură și în domeniile conexe acesteia cercetarea apare ca un demers complementar, care poate îmbunătăți și fundamenta intențiile transpuse apoi în realitate. Investigarea unor noi teritorii poate da consistență unei realități arhitecturale exterioare profund dinamică. Astfel, formele de cercetare în arhitectură completează procesul didactic, având efecte ce rezistă în timp: îmbogățește procesul de educație al studenților și asigură profesionalizarea continuă a cadrelor didactice.
Până în prezent au fost publicate următoarele numere:
Argument nr. 1/2009 – ]re[generarea peisajului urban / arhitectural
Argument nr. 2/2010 – Valori de patrimoniu si arhitectura contemporana
Argument nr. 3/2011 – UPGRADE – Cercetare. Tendinte
Argument nr. 4/2012 – UPGRADE – dezvoltare prin continuitate
Argument nr. 5/2013 – Experimente urbane/evenimente culturale
Argument nr. 6/2014 – Ambient sustenabil
Argument nr. 7/2015 – Cercetarea prin proiect
Argument nr. 8/2016 – Educația în arhitectură
Argument nr. 9/2017 – Arhitectura recentă – discurs critic

NR. 8/2016 EDUCAŢIA ÎN ARHITECTURĂ Experienţa acumulată în perioada celor 6 ani de la apariţia primului număr ne-a îndreptăţit să analizăm în cadrul acestui număr problema noastră fundamentală şi anume: - modelul specific de educaţie şi formare în arhitectură. Programul tematic a propus participanţilor următoarele variante de prezentări şi discuţii: - opţiuni academice - modele de practică de proiectare, - opţiuni conceptuale şi idei sau proiecte “marginalizate“.

NR. 9/2017 ARHITECTURA RECENTĂ – DISCURS CRITIC
Acest număr al revistei şi-a propus să identifice în ce măsură studiile și cercetările din arhitectură își găsesc finalitatea în desenarea spațiilor din mediul urban existent.

zoom in zoom out fit height fit width close panel