Casa Culipei

Autor(i):
Sebastian Adamovici
Localizare:
România, jud. Suceava, Scheia
Indicatori:
RH: P+M / Sd: 266 m2 / Su: 190 m2 / POT: 18,75 / CUT: 0,35

Comentariul autorului:

Locuinta P+M

zoom in zoom out fit height fit width close panel