Platformă de cercetare biologică pe lacul Bicaz

Autor(i):
Andreea Irimia
Localizare:
România, jud. Neamț, Potoci
Indicatori:
Sd: 1650 m2

Comentariul autorului:

Zona de studiu, puternic dezvoltată turistic, încadrează întreg lacul Bicaz și împrejurimile sale. Amplasamentul se află în Potoci, pe situl fostei stații de cercetare biologică, un teren de peste 30.000mp, respectiv pe suprafața apei din imediata vecinătate. Terenul este situat pe malul stâng, în apropierea barajului Bicaz, la o înălțime de 20-30 m de la nivelul lacului, ce depinde de creșterea și descreșterea lui, având un mal înclinat abrupt. Echipa de cercetători de aici s-a bucurat în 1993 de vizita celebrului oceanograf Jaques-Yves Cousteau, în derularea primelor experimente subacvative pe termen lung. Misiunea stațiunii era de a monitoriza ecologia și ecosistemul zonei, de a evalua calitatea apei prin studierea organismelor acvatice, de a redacta cercetări multianuale și de a asigura condițiile de practică studențească pe teren.
Propunerea vizează regândirea fostei stațiuni de cercetare, implicând direct publicul, prin acțiuni de informare și experimentare in situ. Cercetările științifice funcționează în paralel cu activitățile educaționale și recreative, puse la dispoziția publicului în scopul conștientizării colective a unor probleme de mediu și încercării soluționării lor.
Conceptul proiectului pornește de la exprimarea nevoii obiectului de arhitectură de a fi în contact cu apa, în vederea programului pe care îl prezintă. Propunerea se așează pe suprafața apei, sub forma a două ansambluri, pe cele două maluri ale sitului, conturând zona de cercetare, respectiv pe cea de agrement. Se urmărește interconectarea activităților de teren cu cele de laborator în cadrul unei astfel de baze de cercetare. Propunerea va cuprinde atît spații educaționale și de cercetare de laborator, cât și spații publice destinate celor interesați de acest domeniu.
Construcția va fi realizată pe apă atât din motive de siguranță, cât și practice, asigurând o bună integrare în peisaj. Modalitățile de realizare ale construcțiilor din imediata apropiere, mai precis construcții pescărești sau de agrement, ne dau încă un indiciu asupra modului de intervenție în zonă.
Sub întreaga platformă este gândit un nou ecosistem. O structură metalică servește drept suport pentru dezvoltarea elementelor vegetale din apa, atrăgând după sine și fauna acvatică. Probe din acest nou mediu creat pot fi analizate in situ de către scafandri, sau pot fi extrase pe punte.
Intreg ansamblul se sprijină pe o structură metalică, cu flotoare, gândită astfel încât să mențină plutirea. Corpurile ‘calup’ au o structură proprie, de care se prinde și structura punții. Structura interioara este realizată din cadre triarticulate de lemn lamelar, poziționate astfel încât să susțină pantele multifațetate, gândite cu scopul scurgerii line a apelor și a zăpezii.
Placarea exterioară este realizată dintr-un lemn rășinos de esență tare, laricele siberian, care prezintă proprietăți potrivite pentru utilizarea într-un mediu cu umiditate crescută și posibilitatea dezvoltării agenților dăunători.

zoom in zoom out fit height fit width close panel