„Depozitul de Timp Liber” - workshop de structuri de lemn la fosta fabrică de bere din Turda

Autor(i):
Șerban Sturdza, Oana Androi, Ruxandra Sacaliș
Colaboratori:
Structură: Inginerie Creativă - ing. Marius Șoflete
Diriginte șantier: ing. Tichy Ana
Coordonator workshop și responsabil pentru pregătirea participanților pe partea de dulgherie și ingineria lemnului: ing. Marius Șoflete

10 participanți la workshop - arhitecți și peisagiști din România și Franța: Thomas Bleton, Viorela Bogatu, George Dinu, Alina Gaiu, Milena Gros, Andreea Machidon, Nicolas Masurel, Karina Picuș, Alexandra Rîmbu, Mihai Timcea

Alpinist utilitar: Andrei Ilieș
SC. General Pro Construct SRL
SC. Marceramo SRL
Voluntari CRD

Localizare:
România, jud. Cluj, Turda
Indicatori:
RH: parter / Sd: 90 m2 / Su: 90 m2 / POT: 12,9 / CUT: 0,37

Comentariul autorului:

Fabrica de bere din Turda, de pe malul râului Arieș, este o clădire de patrimoniu național aflată într-un proces de regenerare inițiat de familia Rațiu. Un prim pas a fost înființarea Fabricii de Timp Liber și a Atelierului de Teatru într-unul din spațiile fostei berării - un centru comunitar pentru tineret ce promovează voluntariatul, implicarea în viaţa comunităţii și dezvoltarea personală.
Viziunea a fost aceea de a conecta direct fabrica cu râul și de a realiza o promenadă de-a lungul Arieșului care să lege fabrica de parc și mai departe de centrul orașului.
Scopul proiectului a fost apropierea de râu prin realizarea unei scene acoperite pe structură de lemn în vecinătatea limitei de proprietate dinspre Arieș. Aceasta completează activitățile în aer liber ale Fabricii de Timp Liber și ale Atelierului de Teatru „Ion Rațiu” și deschide astfel curtea fabricii pentru comunitatea locală.
Pentru construcția structurii s-a organizat un workshop cu implicarea voluntarilor și a comunității locale.
Proiectarea scenei și a structurii de acoperire a fost determinată de acțunile încărcărilor exterioare (zăpadă) ce au determinat forma structurii. Structura de acoperire este realizată din cadre de lemn compozit (cherestea și placaj), rigidizate cu contravântuiri metalice și închideri laterale de tip bris-soleil pentru umbră.

Rezultate workshop
1. 10 studenți și absolvenți arhitecți și peisagiști au ridicat în 2 săptămâni și jumătate o structură din lemn și au avut ocazia să experimenteze, să se implice practic și să asimileze cunoștiințe noi despre construcțiile din lemn.

2. O structură de acoperire cu dimensiunile 13,2 x 7,3 x 7,5 m și o scenă cu dimensiunile 12,4 x 7,3 x 1 m au fost realizate pe malul râului Arieș.

3. O scenă a fost realizată, de care orașul Turda se poate bucura prin organizarea de evenimente culturale în aer liber și care va contribui astfel la revitalizarea zonei fostei fabrici de bere - monument istoric parte din patrimoniul industrial.

zoom in zoom out fit height fit width close panel