Centru de Cercetări Avansate, pentru Materiale, Produse si Procese Inovative, Campus

Autor(i):
Eliodor Popa, Ovidiu Tudorel Anca, Luminita Popa
Localizare:
România, București
Indicatori:
RH: S+P+7 H=34.70 M. / Sd: 8640 m2 / Su: 6480 m2 / POT: 17.12% / CUT: 1.38

Comentariul autorului:MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Proiectul prezentat pornește de la conceptul realizării unei “CONSTRUCȚII SUSTENABILE “ care să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate, din punct de vedere al funcționalitații, al imaginii plastice, arhitecturii, al materialelor utilizate pentru realizarea ei, al tehnologiilor de execuție, consumurilor energetice, poluării, recuperării de energie și utilizării energiilor neconvenționale.
Soluțiile propuse asigură cele patru criterii ce definesc o “ cladire sustenabilă “ și anume : criteriul ecologic, criteriul economic, criteriul social și cel cultural.
Conceptul de bază al proiectului urmărește crearea unui centru de cercetări, cu laboratoare și săli de conferințe.
Proiectul propune realizarea unei construcții simbol, desfașurată pe subsol, parter și 7 etaje, cu o arhitectură reprezentativă, ce are la bază concepte capabile să o integreze în categoria de top a clădirilor similare, precum și în rândul clădirilor sustenabile .
Orientarea și amplasarea pe terenul pus la dispoziție, s-au propus cu scopul de a beneficia din plin de aportul energiilor neconvenționale.
În acest fel, s-a orientat construcția, cu zona puternic vitrată, pe latura de SUD, obținandu-se o însorire maximă, utilizată la generarea de energie verde
( termică și electrică ).
Amplasarea construcției și dotările exterioare au urmarit întegrarea urbanistică a investiției, colaborarea funcțională, estetică și tehnică cu construcțiile din jur, precum și asigurarea spațiilor necesare unei viitoare dezvoltari.
Asigurarea accesului auto, la laboratoarele care necesită acest acces, a fost realizată prin denivelarea zonei adiacente acestora, rezolvată prin proiectarea unei rampe carosabile.
Distribuția spațiilor în cladire a fost facută urmărind eficiența funcțională și economică a dotarilor. În acest sens laboratoarele care colaborează, sau au cerințe tehnologice similare , au fost amplasate grupat, în zone commune .
Pe latura de sud, zona din sticlă este amplă, adapostind un atrium dezvoltat pe parter și cinci niveluri . Acest atrium este piesa compozițională principală a volumului . El concentrează, atât plastic cât și funcțional, conceptul general al clădirii. Aici se derulează principalele activitați publice ale centrului, aici este accesul principal în clădire. Aici este și foyerul sălilor de conferințe. Din aceste motive este tratat în mod cu totul special, ca element compozițional dominant. Tot aici debușează circulațiile verticale din nodul central, cele două ascensoare și una din scările clădirii.
În mijlocul atriumului, sub scara de acces, se dezvoltă o fantână cu rol decorativ și rol de umezire-răcire a aerului.
În ferestrele de pe fațada sud au fost amplasate panouri cu celule fotovoltaice care, împreună cu panourile fotovoltaice de pe pergola terasei, produc energie verde .
Sperăm ca această cladire, prin volum, formă și proporții, să constituie un reper urban al bulevardului Iuliu Maniu.

zoom in zoom out fit height fit width close panel