Casa 3T

Autor(i):
Sorin Magda
Localizare:
România, jud. Alba, Alba Iulia
Indicatori:
RH: D+P+E / Sd: 395 m2 / POT: 19,2% / CUT: 0.39

Comentariul autorului:

aflat într-o zonă parțial împădurită, la liziera unei păduri de stejari, terenul are o înclinație expusă către sud.

tema de a integra armonios clădirea trebuia să țină cont, pe lângă înclinarea naturală a terenului, și de prezența spectaculoasă a trei stejari care dominau locul prin înălțime și forma coroanei.

demersul compozițional arhitectural a fost unul aproape chirurgical, în care am intersectat planul casei, sub forma unui triunghi dreptunghic, cu planul înclinat al terenului, formă care ne-a permis să folosim la maxim locul liber lăsat de stejari.

volumul rezultat este unul sculptural, formă si prezență pe care am accentuat-o prin dispunerea golurilor și folosirea texturii materialelor de finisaj.

zoom in zoom out fit height fit width close panel