Cărturești Carusel

Autor(i):
Georgeta Gabrea
Colaboratori:
Arhitectură: Șef de proiect arh. Georgeta Gabrea arh. Maria–Cristina Răchitan Gabrea arh. Cristina Sârbu arh. Ioana Popovici arh. Claudiu Vârlan arh. Simona Dimitriu arh. Cristina Sternatis arh. Dragoș Milotin arh. Venera Trișnevschi tehnician arh. Simionescu Mihai stud. arh. Hamoș Emeric fotograf Alexandru Dinu-Şerban
Verificatori arh. conf. cerinţe L422 – arh. Cristina Anca Ionescu; cerinţa C - ing. Ioan Vale; arhitectură, izolaţii arh. Dan Trisnevschi Structură - POPP&ASOCIAȚII SRL - Dr. ing. Traian Popp (membru corespondent al Academiei Române) dr. ing. Mădălin Coman ing. Irina Radu drd. ing. Dragoș Marcu ing. Nelu Badea ing. Florin Voica ing. Mihaela Ivănuș (Dumitriu) ing. Dan Sinu ing. Simona Savastre ing. Cristina Nastasă ing. Roxana Georgescu pr. Georgeta Lemnrau
Expertizare Ministerul Culturii: Ing. Mircea Mironescu, expert consolidare structuri istorice, atestat de Ministerul Culturii
Instalații - SC. LOIAL S.A.: coordonator proiect - ing. Iulian Dăscălescu
Diriginte de șantier - ing. Dan Lacatuș
Constructori structură: RETON SRL şi DONAUTHERM SRL, şef şantier ing. Gheorghe Ciupitu
Restaurare şi refacere ornamente interioare şi faţadă: BTM PROCONSTRUCT SRL - Gothard Bela ing. Marius Clonda Ioan Cristea
Consultanţa în timpul execuţiei – studiu geoelectric: S.C.SAMI CONSULT - Ing. Mihai Mafteiu
Cercetare şi execuţie sprijiniri speciale: S.C. AGISFOR - ing. Cezar Culiţă
Project management - FRONT GROUP SRL director de proiect : Cosmin Coriciuc director de proiect adjunct : ing. Bogdan Măcrineanu asistent manager : Raluca Nicolaescu Amenajări interioare: Proiect management Cărtureşti - Cristian Mureanu Arhitectura - SQUARE ONE - arh. Adrian Cancer arh. Sabin Dumitriu arh. Ioan Vlădescu Structura: POPP & ASOCIAŢII: dr. Ing. Mădălin Coman ing. Irina Radu drd. ing. Dragoș Marcu ing. Nelu Badea ing. Simona Savastre ing. Roxana Georgescu Constructor - MCR CONSTRUCT srl – ing. Cristian Gheorghiu Diriginte de şantier: ing. Dan Lăcătuş
Localizare:
România, București
Indicatori:
RH: S+P+E+M / Sd: 1108.60 m2 / Su: 940.20 m2 / POT: 100% / CUT: 3.02

Comentariul autorului:

Imobilul este pe Lista monumentelor istorice cu cod LMI B – II –m – B -19040, sub numele « Casă cu prăvălie « - sfârșitul secolului al XIX-lea. In 1903, imobilul este în proprietatea familiei Chrissoveloni. In 1904 ,clădirea veche a fost demolată, iar în locul ei a fost construită cea existentă. Autorizația de Construire din 1904,cu proiectul lui Nicolae Cuțarida am găsit-o, după finalizarea lucrărilor. Nici familia Chrissoveloni nu o avea. După 1937 la numărul 55 există “Bazarul Popular”. Rezultatul cercetării și testării materialelor au evidențiat faptul că stâlpii rotunzi centrali, la nivelul parterului , etajului au fost din beton armat, cu diametrul de 25 cm, galbați. Deciziile de restaurare au ținut cont de (1)rezultatul testelor, de (2)problemele juridice , din punct de vedere cadastral, Lotul 1 (corpul din Lipscani 55) a fost separat de Lotul 2 ( corpul din strada Blănari nr. 15), iar obiectul proiectului a fost doar corpul C1 (Lipscani 55), (3) de descoperirile din timpul decopertărilor, de dorința de a readuce în imaginea Lipscanilor, un reper,cu cât de multe elemente de autenticitate posibile.(4) Problema controlului bugetului proiectului . (5) Clădirea, pe care toți cei care am contribuit la restaurarea și amenajarea ei, au iubit-o și o iubesc , să răspundă standardelor de confort și de imagine contemporane, pentru a renaște și redeveni un reper . Clădirea are S+P+E+M , cornișa la 11,00 m. si o suprafață de 1.000,00 mp Clădirea a avut un hall central pe parter și etajul 1, cu spații de expunere laterale. La nivelul pardoselii mansardei, era un vitraliu, care ascundea structura luminatorului. La începutul proiectului , o soluție a fost refacerea vitraliului cu o suprafață de cca. 100,00mp. S-a renunțat. Frunza de stejar este în întreaga decorație a clădirii. Ea constituie un element al blazonului familiei, cu trimitere la semnificația heraldicii acestuia. Momentele care au dictat modificarea proiectului pe parcurs,au fost : 1. La îndepărtarea pământului din subsol , s-a gasit sub clădirea din Blănari 15 un gol de cca. 2,00 m . S-a modificat soluția de fundare . S-a realizat un radier general. Principiul consolidării, a fost realizarea unei cutii care lăsa libere coloanele și a păstrat arhitectura clădirii. 2. La decopertarea fațadei ,s-a găsit forma reala a golurilor și ornamente originale ale fostei fațade. In cheia de boltă a arcadei majore, este acum blazonul familiei Chrissoveloni, pentru că nu am găsit decât fragmente ale elementului original ( frunze de stejar la bază). Invelitoarea din tablă, s-a inlocuit cu sticlă, cu vedere asupra străzii Lipscani. Ornamentele interioare au fost fie restaurate, fie refăcute. Pe două coloane am gasit stuco-marmură verde,sub tencuială. Aceasta a fost îndepărtată, iar stuco-marmura s-a refăcut dupa mostrele originale. Ornamentele, coloanele si soclurile lor sunt albe pentru realizarea unei dinamici prin jocuri de lumina , în diferite momente ale zilei.

zoom in zoom out fit height fit width close panel