Reședința ambasadorului Republicii Federale Germania – restaurare generală și consolidare

Autor(i):
Hans-Joachim Krekeler, Björn Fiege, Julia Bengsch, Frank Reckow, Emilia Țugui
Colaboratori:
Elaboratorii proiectului:

Proiectant general, proiectant de arhitecură, urmărire de șantier: Dr. Krekeler Generalplaner GmbH

arh. Björn Fiege, arh. Julia Bengsch, arh. Frank Reckow

Expert atestat MC: dr. arh. Hans-Joachim Krekeler

Partener local: Positif Concept srl, arh. Emilia Țugui

Studiu istoric: prof. dr. arh. Hanna Derer
arh. Radu Nicolae, ist. Simina Stan
Proiectant structură: Ingenieurbüro Krämer
ing. Peter Krämer, ing. Jens Bethge

Partener local: Popp și Asociaţii srl
ing. Olimpia Marchelov
Verificator cerinţa de calitate A: ing. Dragoş Marcu
Expert tehnic atestat MC: ing. Mircea Mironescu

Proiectant instalații: Feddersen Ingenieure GmbH, ing. Christian Feddersen
Ingenieurbüro Niehsen-Baumann, ing. Lutz Baumann

Partener local: Zima Construct srl
ing. Alexandru Barbălat, ing. Bogdan Irimia

Studii de fizica construcțiilor: Ingenieurbüro Axel C. Rahn GmbH

Proiectant amenajare peisageră: Gunnar Lange Landschaftsarchitekten

Antreprenor general: Bennert GmbH - Betrieb für Bauwerkssicherung
ing. Jörg Frobel, ing. Steffen Steinke, ing. Sorin Tonț, ing. Adrian Pandele

Manager de proiect: HPP International Planungsgesellschaft mbH

Dirigenție de șantier: SAVI Conconsult srl
ing. Victoria Jipa, ing. Sabina Solomon

Fotografii: arh. Cosmin Dragomir
arh. Björn Fiege, arh. Emilia Țugui
Localizare:
România, București
Indicatori:
RH: Sp+D+P+1 / Sd: 1678 m2 / POT: 43,86 / CUT: 1,18

Comentariul autorului:

Proiectul de conversie în reședința ambasadorului Republicii Federale Germania a urmărit adaptarea construcțiilor la cerințele de reprezentativitate și sustenabilitate specifice legislației germane și române în egală măsură. Opera arhitectului Ion D. Berindey, vila a fost construită în 1903, ca reședință a familiei Florescu. Imobilul a fost expropriat în 1948, fiind o perioadă clinica Ministerului Metalurgiei și Industriei Chimice, ulterior Institutul Goethe. În urma retrocedării, a fost achiziționat de statul german. În 2006 construcția a fost evacuată în urma expertizei realizată de Biroul Federal pentru Construcţii şi Amenajarea Teritoriului, care a constatat instabilitatea în cazul unui seism. Ulterior s-a luat decizia restaurarării, consolidării și conversiei în reședința ambasadorului RFG. După o lungă perioadă dedicată proiectării și autorizării, lucrările au început în 2013. Proiectul de conversie urmărit, pe lângă consolidare, să răspundă unei întregi game de problematici tehnice, funcționale și de configurare, în conformitate cu cerințelor legislației germane, care au trebuit puse în acord cu cerințele legislației locale pentru protecția monumentelor. Exigențele impuse de protecția la foc, de izolarea termică (conform regulamentelor germane pentru economia de energie), accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, de sustenabilitate și măsurile de securitate necesare pentru o reședință diplomatică au trebuit armonizate pe parcursul elaborării proiectului.
Configurarea spațială și caracterul reprezentativ al vilei au oferit cele mai bune condiții pentru conversia imobilului în reședință diplomatică. A fost necesară realizarea unui concept coerent, funcțional și estetic, pentru parterul înalt de 5,50 m, începând cu portalul de intrare și copertina bogat decorate și continuând cu decorațiile în stuc ale pereților holului și ale saloanelelor, astfel încât să ofere cadrul adecvat pentru recepțiile diplomatice. Conceptul pentru aceste spații corespunde regulilor de protocol ale ambasadei, care sunt puse în acord cu configurarea existentă a planului, cu tehnologiile moderne și cu orientările contemporane - cu accent pe design, culoare și iluminat. Deoarece terenul aflat în zona centrală a orașului dispune de o zonă restrânsă care oferă un spațiu de calitate la exterior, s-a decis crearea unei grădini pe terasă. Un aspect important l-a reprezentat consolidarea structurală, cu utilizarea unor tehnologii actuale. După investigarea mai multor variante, s-a ales soluția optimă, care a presupus realizarea unui volum vertical din beton armat, dispus în partea din spate, care oferă rigiditate construcției. Această soluție a permis ca intervenția de consolidare să nu afecteze fațadele și decorațiile interioare și a oferit posibilitatea amplasării în această zonă a grupurilor sanitare, a bucătăriei profesionale de la nivelul demisolului și a ascensorului. Volumul vertical are o suprafață de cca. 30mp și este ancorat de radierul de 80cm cu piloni verticali forați, cu diametrul de 40cm. Toate planșeele sunt ancorate de volumul vertical.

zoom in zoom out fit height fit width close panel