Cincinat Sfințescu. Începuturile urbanismului românesc

Autor(i):
Andreea Udrea, Toader Popescu, Irina Calotă (Popescu), Ilinca Păun Constantinescu
Colaboratori:
Texte: Andreea Udrea, Toader Popescu, Irina Calotă
Concepție grafică și tehnoredactare: Ilinca Păun Constantinescu
Traducere: Alexandra Purnichescu
Website: Hinter Universal SRL (George Benjamin Schonberger)
Editura:
Ed. Universitară „Ion Mincu”
ISBN/ISSN:
978-606-638-110-9
Publicat:
februarie 2015

Comentariul autorului:

Proiectul a apărut din dorința de a-l readuce pe scena publică și în dezbatere pe Cincinat Sfințescu, părintele urbanismului românesc, dar și dintr-o ambiție mai mare, aceea de a stârni interes pentru istoria acestui domeniu, prea puțin cercetat. La un alt nivel, acest proiect este un gest firesc față de o istorie ce a rămas, deocamdată, nescrisă. Prin urmare, proiectul adună, organizează și transmite fidel, dar și interpretat teoretic, o arhivă care trebuie să devină un pilon esențial al oricărei cercetări asupra urbanismului românesc.
Sfințescu a lăsat moștenire o imensă opera scrisă, pe care a organizat-o chiar el (mai cu seamă în revista Urbanismul) și care este destul de bine cunoscută astăzi. Bogată în informații, subtilități și idei care descriu o epocă, o gândire, o disciplină pe de-a întregul, ea este un continuum de idei inovatoare care decurg una din alta, se completează și se îmbogățesc reciproc. Această operă trebuie însă adunată și reorganizată pentru a putea fi livrată într-un mesaj consistent și coerent.
Credem că este nevoie de un instrument care să poată fi folosit de oricine pentru o informare inițială, un fel de introducere în opera sa, care să facă posibilă o înțelegere mai profundă a oricărei problematici urbanistice, inclusiv a unora actuale. Astfel, ne dorim să obținem o imagine structurată, coerentă, consistentă și, mai ales, ușor de înțeles a întregii sale opere. Mai mult decât atât, țintim ca produsele proiectului să servească și drept platformă de informații pentru eventuale dezbateri despre originile și temelia urbanismului românesc.
Rezultatele acțiunilor noastre sunt menite să inițieze o mișcare de popularizare a personalității lui Cincinat Sfințescu dar și să fie instrumente utile pentru viitoare cercetări. Astfel, produsele cercetării noastre sunt website-ul www.sfintescu.ro, o interfață a unei vaste arhive, care prezintă întreaga sa activitate, organizată fidel și cât se poate de cuprinzător, servind și ca primă schiță monografică, precum și prezentul volum. Acesta conține, în plus, unele decodări, explicații și interpretări (încă fragmentare) ale operei lui Sfințescu, prime reflecții teoretice pe câteva subiecte: legături profesionale internaționale, locuire și circulații urbane.
Proiectul furnizează o primă variantă de schiță biografică, organizată pe paliere tematice, și o listă detaliată a titlurilor publicate de Sfințescu in perioada 1910-1942. Ambele liste rămân deschise pentru viitoare completări.

zoom in zoom out fit height fit width close panel