A+U – Locuirea rurală tradiţională din judeţul Alba

Autori:
Marius Barbieri, Alexandru Damian, Laura Damian
Colaboratori:
Istoric: MIRCEA Gligor
Consultant etnografic Țara Moților: cercetător dr. GOIA Ioan Augustin
Studii de teren, relevee și ilustrații : stag. arh. DRAGOMIR Amalia, stud. arh. DUMITRU Adrian
Publicat:
2014
Schimbările din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei, dar şi evoluţia modului de viaţă uman, au tendinţa de a modifica, transforma sau altera peisajul într-un mod care e de cele mai multe ori agresiv, atât pentru mediul urban, dar mai ales pentru mediul rural.
Astfel, promovarea patrimoniului rural a devenit o prioritate pentru Consiliul Judeţean Alba, deoarece în acest judeţ există multe areale deosebite cu peisaje și valori arhitecturale unice. Motivele care au dus la realizarea acestei publicații ce promovează patrimoniul rural sunt reprezentate de direcţiile improprii de dezvoltare a mediului rural, a cărui transformare a început să se resimtă foarte puternic în ultimii ani. Mutațiile survenite în modul de viață al localnicilor, dorinţa lor de a-şi „moderniza” locuinţele, pentru a-și asigura un confort sporit, evoluţia din domeniul materialelor de construcţii (noi metode de construire, noi materiale, noi culori), lipsa capacităţii de înţelegere a comunităţilor locale a modului în care peisajul cultural poate influenţa dezvoltarea satelor, dar și puternicele mişcări demografice şi presiunile exercitate de către locuitorii zonelor urbanizate adiacente, generate de nevoia de relaxare în mijlocul naturii, au adus din mediul urban standarde noi de confort și elemente de arhitectură străine locului, având un puternic impact negativ asupra peisajului cultural rural.
Acest album de prezentare a zonelor rurale cu valoare identitară ilustrează trăsăturile care dau valoare acestor areale, acoperind ca plajă de cercetare întreg judeţul Alba. Localitățile urbane nu fac obiectul acestui studiu, deoarece acesta vizează locuirea şi influenţele ei în arhitectura şi urbanismul satelor.
Studiile de teren au inclus toate arealele cu potenţiale valori arhitectural-urbanistice, echipa vizitând toate comunele din județ. De aceea, s-au putut identifica, conform realităţii din teren, comunele cu mari concentrări de valori arhitectural urbanistice.
Structura publicației a urmărit descompunerea satelor tradiționale în mai multe componente de bază generatoare de specificitate, plecând de la analizarea elementelor macro (peisaj, parcelar, spațiu public), și ajungând până la nivel micro (materiale, culori, acoperiș, tâmplărie).
Din experienţa acumulată în teren, considerăm că o bună metodă de promovare a arhitecturii vernaculare ar fi apariţia unor modele de bune practici, prin realizarea unor proiecte de restaurare şi refuncţionalizare, care să genereze profit pentru proprietar. Acest „trend” s-ar răspândi rapid, deoarece populaţia din mediul rural se află într-o stare de sărăcie extremă, iar promisiunea unor venituri viitoare i-ar motiva să acţioneze în recondiţionarea şi refuncţionalizarea caselor tradiţionale existente.
Rolul prezentei publicații este de a ilustra și sintetiza aceste trăsături arhitecturale și urbanistice specifice, pentru a reprezenta un punct de plecare pentru aceste potențiale acțiuni de restaurare a patrimoniului rural valoros.

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).