Revista Urbanismul – Serie nouă

Autor:
Revista Urbanismul - Serie Nouă Registrul Urbaniștilor din România
Editura:
Registrul Urbaniștilor din România
ISBN/ISSN:
ISSN 1844-802X
Publicat:
2008 - 2014
La 15 noiembrie 1923, într-un climat marcat de ample eforturi de structurare a urbanismului ca domeniu distinct în România, apărea „lunar sub conducerea Biroului Central al Uniunei Oraşelor” MONITORUL UNIUNEI ORAŞELOR DIN ROMÂNIA, Organ Oficial al Asociaţiunei Comunelor Urbane. Începând cu anul 1932, MONITORUL apare cu titlul URBANISMUL (Monitor al Uniunei Oraşelor din România), „sub îngrijirea Institutului Urbanistic al României” (înfiinţat în 1931).
Revista URBANISMUL – SERIE NOUĂ, editată de Registrul Urbaniştilor din România, apare în 2008, fiind până în prezent singura revistă românească de urbanism. Ea are ambiţia de a continua demersurile iniţiate de Cincinat Sfinţescu, animatorul notabil al revistei URBANISMUL în perioada interbelică, într-un context social, politic şi economic similar, în care o reevaluare a urbanismului şi amenajării teritoriului, de către profesionişti şi public deopotrivă, se impune.

Structura revistei este subordonată principiilor diversităţii, echidistanţei și profesionalismului. Fiecare număr tratează într-o manieră cuprinzătoare şi echilibrată un subiect de interes al momentului (Dosarul) semnalând evenimente, opinii, recenzii, apariţia unor publicaţii în domeniu și proiecte notabile. Subiectele abordate aduc în discuţie momente importante din memoria domeniului urbanismului în România – Momente de urbanism românesc (2010-2011), număr dedicat aniversării a 100 de ani de urbanism european, teme de interes național – Sibiu capitală culturală europeană (2008), Satul ca peisaj cultural şi Bucureşti - 550 de ani (2009), Dobrogea (2010), Parcelări și extinderi de orașe (2014) teme de actualitate europeană – Polii de creştere din România (2010), Cultură urbană și Mobilitate (2011), Regionalizare și Sisteme Urbane (2012) și nu în ultimul rând tema educării profesioniștilor în domeniu – Educație în urbanism și amenajarea teritoriului (2013).

Revista încearcă să menţină permanent paralela istorică prin reluarea unor articole apărute în revista interbelică premergătoare (rubrica Repere, reluată în fiecare număr), pe teme de perpetuă actualitate românească. Pentru temele care au depăşit aria de referinţă a României, înscriindu-se în gama preocupărilor europene, redacţia a solicitat şi opinia unor specialiști europeni precum Françoise Choay, Marcel Rommerts, Pieter de Haan, Pietro Elisei, Ger Duijings, Andreas Faludi şi alţii. Un rol important în structura revistei îl joacă şi transcrierea unor dezbateri şi mese rotunde organizate de RUR sau de alţi actori din domeniu pe tema Dosarului.

Începând cu anul 2011, colegiul şi redacţia revistei Urbanismul - Serie nouă au decis reluarea unui alt demers iniţiat de revista Urbanismul, Biblioteca Institutului Urbanistic, sub forma colecţiei Biblioteca Urbanismul - Serie nouă. Primul număr din această colecţie a fost volumul Pentru o antropologie a spaţiului (Françoise Choay, traducere Kázmér Kovács, 2011), urmat de Imaginea oraşului (Kevin Lynch, traducere Alexandru-Ionuţ Petrişor, 2012), Noțiuni de Urbanism (I. AL. Davidescu, 2013) și traducerea Cartei Urbanismului European (Consiliul European al Urbaniștilor, 2014).

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).