Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Zid. Ctitorii mărunte din nordul Olteniei

Autor:
Luiza Zamora
Colaboratori:
Fotografie: Dan Vezentan
Grafică: Corina Gabriela Duma
Traducere: arh. Olivia Safer
Editura:
Asociația 37
Colecţia:
Nordul Olteniei
ISBN/ISSN:
978-973-0-15506-8
Publicat:
noiembrie 2013
În 2010, Asociația 37 a inițiat seria de trei albume bilingve dedicate monumentelor din partea submontană a Olteniei. Trilogia a fost concepută pentru a ilustra importantul patrimoniu al regiunii și pentru a corecta lipsa de recunoaștere a contribuției acestuia la istoria arhitecturii românești. Specificul acestui patrimoniu și mai ales valoarea sa ne-au determinat să creăm seria editorială care să îl ilustreze pe larg. Am conceput lucrarea în trei secvențe, urmărind o abordare inedită în prezentarea fiecărei categorii de monumente, care pune în evidență detaliile specifice.

Toate cele trei albume se deschid cu o Mărturisire care problematizează atât raportarea celor îndrituiți la tezaurul național, cât și a celor care îl locuiesc sau îl slujesc și pentru care, de cele mai multe ori, noțiunea de patrimoniu este una complet abstractă.
Partea introductivă conține o culegere de Fapte. Fragmente. Frânturi ce reconstituie un fundal istoric, social și cultural al epocii (secolele XVIII-XIX). Fiecare album este structurat pe două mari secțiuni În afară și Înăuntru, completate de o a treia parte care descrie fără cuvinte patrimoniul aflat la limita degradării sau a colapsului. Un capitol fără cuvinte: Distruse de nepăsare, de grija de frumos, de neștiință (LEMN), Părăsite, surpate, pocite (PIATRĂ), Ruinate, surpate, neglijate (ZID).

Lemn. Biserici din nordul Olteniei a fost primul album al seriei, apărut în 2010. Chiar dacă aici se găsesc cele mai multe biserici de lemn din țară, din cauza aspectului lor puțin impresionant comparativ cu cele din Maramureș, acestea au rămas în afara interesului editorial sau turistic. Fără să fie impresionante prin dimensiuni sau prin evenimente excepționale, discretele biserci de lemn ale Olteniei se impun prin detaliile lor constructive, prin pictura lor pe pânză, pe grund sau direct pe lemn, uneori prin asemănarea izbitoare cu casa obișnuită a săteanului.

Piatră. Case tradiționale din nordul Olteniei (2012), al doilea volum al seriei, pune împreună monumentele de patrimoniu și casele la fel de valoroase, dar neclasate aflate în trupul satului, dar și în muzeele etnografice. Pe lângă valoarea arhitecturală neîndoioasă a acestora, cartea aduce în prim plan o altă componentă esențială: locuirea. Interioarelor edulcorate de muzeu le sunt juxtapuse cele din viața reală, autentice.

Zid. Ctitorii mărunte din nordul Olteniei (2013), încheie seria prin ilustrarea bisericilor de zid cu pictură exterioară și întregește imaginea unei regiuni care merită mai multă recunoaștere pentru aportul său în istoria arhitecturii și artei românești. Albumul reușește să ilustreze fenomenul artistic deosebit al secolelor XVIII și XIX, stilul și iconografia, atât de diferite ale ctitoriilor micii boierimi de sat, ale obştilor de ţărani liberi sau ale clerului de ţară.

Adevărata menire a acestei întreprinderi de trei ani a fost împărtășirea celor văzute, invitarea călătorului curios să se piardă în acești submunți și păstrarea acestor monumente mari și mici măcar în memoria digitală.

Panou pentru expoziţie

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea originală (se va deschide într-o fereastră nouă).