Ediții: 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

PUZ zona Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”

Autor:
Florin Machedon
Colaboratori:
COLECTIV DE ELABORARE:
URBANISM: prof.dr.arh. Florin MACHEDON [şef proiect] prof.dr.arh. Constantin ENACHE, conf.dr.arh. Cerasella CRĂCIUN [verificatori], asist.dr.arh. Ana Maria MACHEDON, urb. Diana GRIGORE, asist.drd.urb. Irina PAŢA, asist.drd.urb. Ana OPRIŞ, arh. Octavian CAZACU, rh. Bogdan ISPAS, urb. Irina PÎRVU, urb. Cătălin PAPA, soc. Gina BARBU
ISTORIE/PATRIMONIU: prof.dr.arh. Sergiu NISTOR, drd.arh. Irina CĂLINESCU, lector dr.arh. Adrian CRACIUNESCU, arh. Cătalina BULBOREA
PROIECTANTI DE SPECIALITATE:
drd.dipl.ing. Marian RĂDOI, ing. Eugen IONESCU, geograf Monica STRĂINESCU, ing. Dinu ZAHARESCU/ing. Florin CHIPERI/ing. Adriana DOROBANŢU
Localizare:
România, jud. Gorj, Targul JIU, Calea Eroilor vezi harta
SCOPUL PUZ/CERCETARII
Lucrarea este un studiu urbanistic de tip PUZ elaborat în vederea utilizării ca suport tehnic şi administrativ justificativ în cadrul documentației de nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial Cultural și Natural UNESCO a Ansamblului monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu realizat de Constantin Brâncuși, înscris în Lista Tentativă de câtre România la 01/03/1991 sub titlul Ansamblul monumental de la Târgu Jiu. Studiul s-a elaborat ținând cont de cerințele Comitetului Patrimoniului Mondial publicate în Ghidului Operațional de Punere în aplicare a Convenției Patrimoniului Mondial (versiunea 2012) cunoscut drept Operational Guidelines (acronim WHC-OG).
Metodologia, structura și conținutul studiului sunt în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează elaborarea documentațiilor de urbanism referitoare la zone construite protejate şi protejarea monumentelor istorice , precum și cea referitoare la obiectivele înscrise în Lista Patrimoniului mondial UNESCO .
OBIECTIVELE PUZ/CERCETARII
Documentaţia este motivată de nevoia fundamentării şi instituirii, unor reglementări specifice Zonelor Centrale de importanta Municipală şi Zonelor Construite Protejate;
In acelaşi timp Reglementările şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU) ale PUZ-zamCE vor asigura o Dezvoltare Durabilă, controlată administrativ, zonei aferente obiectivului UNESCO (ZCP-UNESCO) cunoscută drept buffer-zone în Ghidul Operațional pentru implementarea Convenției Patrimoniului Mondial (Operaţional Guidelines)
Obiectivele PUZ/CERCETARII au fost:
1. identificarea elementelor de reglementare complexă arhitectural-urbanistică şi peisagistică a buffer-zone definită de studiile de fundamentare aferente obiectivului UNESCO propus cu scopul declarat al protejării integrității și autenticității operei lui Constantin Brâncuși, în conformitate cu precizările Art. 99, 100 și 102 din WHC-OP 2012, și pe cale de consecință delimitarea unei zone de tip ZCP-UNESCO în conformitate cu criteriile Art. 103-105 din WHC-OG 2012
2. reglementarea punctuală a tuturor valorilor şi componentelor arhitectural-urbanistice, care conformează spaţiul urban ce însoţeşte ansamblul materializate prin suportului lor fizic care caracterizează zona limitrofă obiectivului UNESCO cu scopul declarat de a proteja și pune în valoare opera lui C-tin Brâncuși
3. STRATEGII
Strategiile prin care acest studiu (elementele ce au fost luate în calcul au fost precizate de tema de proiectare) şi au urmărit atingerea urmatoarelor obiective:
• armonizarea cu PUG
• armonizarea interesului public cu cel privat la stabilirea orientărilor de reglementare;
• organizarea traficului auto şi pietonal în zona buffer-zone;
• încurajarea dezvoltării funcţiunilor de maximă reprezentativitate
• găsirea posibilităţilor de conformare a cadrului spaţial pentru activităţile de interes public care să susţină buffer-zone si axul
• asigurarea condiţiilor, pentru protejarea, conservarea si punerea în valoare a axului
• asigurarea condiţiilor de punere în aplicare a organizării de concursuri publice de amenajare in detaliu a zonei axului

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea originală (se vor deschide într-o fereastră nouă).