Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Amenajare loc de îmbăiere pe lacul Tineretului

Autor:
Szabolcs Korodi
Colaboratori:
Arhitectură : arh. Gergely Attila (Sc Vallum Srl)
Specialităţi : structură de rezistenţă - ing.Csíki László
inst. apă, canalizare, încălzire - ing. Sebestén László
inst. electrice, gaz - ing.Vincze Szilárd
Beneficiar:
Primăria Oraşului Sovata
Localizare:
România, jud. Mureş, Sovata, Principală nr.155 vezi harta
Indicatori:
RH: Parter / Sd: 719.1+1,307.0 m2 / POT: 2,73% / CUT: 0,06
Descriere proiect:
Locul de îmbăiere din Sovata s-a realizat în cadrul unui proiect mai amplu de dezvoltare a infrastructurii turistice. Problemele majore de soluționat legate de lacul heliotermic Ursu au fost limitarea cantităților de apă dulce și a aluviunilor ce ajung în lac și diminuarea încărcărilor cauzate de numărul mare de turişti la stradul lacului. Până în anii `90 a existat lacul Tineretului în amonte de lacul Ursu, cu rolul de a prelua apele meteorice și aluviunile, dar acesta a fost desființat. Refacerea parțială a lacului și crearea unui loc de îmbăiere în apă dulce pentru cca. 500 de persoane, va diminua semnificativ perturbarea heliotermiei din lacul Ursu.
Provocarea majoră în cazul acestui proiect constă în căutarea unor răspunsuri arhitecturale adecvate in cazul unei intervenţii într-un cadru natural aproape neatins.
Interpretarea unor reguli din acest mediu stau la baza compoziției arhitecturale. Reguli, care din punctul de vedere al intervențiilor urbane par a fi "nereguli". Iată câteva dintre ele, toate banale dar esențiale: lipsa unghiurilor drepte, a liniilor paralele, a suprafețelor orizontale, lipsa suprafețelor extinse într-un singur plan, suprapunerea și alăturarea de straturi și volume diverse, într-un mod natural, organic, după compoziții libere. Elementele accidentale, accentele majore sunt rare în mediul natural, totul tinde spre echilibru.
La conceperea clădirii strandului în mediu natural am încercat pe cât se poate să urmărim regulile ei. Elementele carteziene apar în măsura în care sunt impuse de cerințe funcționale, sau dintr-o nevoie oarecare de control rațional al spațiului și al structurii.
Mediul natural aproape intact ne-a permis o compoziție volumetrică și planimetrică frântă, adaptată locului. Turiști sosesc dinspre vale și le întâmpină un corp cu rol de semnal și trecere către ștrand, așezat pe barajul nu foarte înalt. Dinamica acoperişului, forma frântă a clădirii în plan, compoziția radială și ritmicitatea placajului de lemn de pe fațadă dau imaginea de ansamblu a clădirii.
Construcțiile s-au realizat pe piloni de lemn, structura portantă este din grinzi de lemn.

Cuvinte cheie: regulile cadrului natural, lipsa unghiurilor drepte, a suprafeţelor orizontale, al accentelor majore, materiale naturale

Panouri pentru expoziţie

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea originală (se vor deschide într-o fereastră nouă).