Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Observatorul Urban Bucureşti

Autori:
Catiuşa Ivanov, Ina Stoian, Adrian-Florin Bălteanu
Colaboratori:
Editor principal: Catiuşa Ivanov
Editori secundari: Adrian-Florin Bălteanu, Ina Stoian
Grafică şi design: Ina Stoian
Redactori: Catiuşa Ivanov, Adrian-Florin Bălteanu, Ina Stoian
Redactori invitaţi: Dan Marin, Vera Marin, Peter Derer, Gruia Bădescu, Teodor Frolu, Florina Presadă, Gabriel Pascariu, Mircea Duţu
intervievaţi: Hanna Derer, Vlad Cavarnali, Alexandrina Niţă, Dan Dimăncescu, Liviu Ianăşi
Tipografie:Pro Editură şi Tipografie
Iniţiat în 2007 de către UAR – Uniunea Arhitecţilor din România, Observatorul Urban Bucureşti (OUb) este o structură profesională care explorează subiecte relevante practicii arhitecturale şi urbanistice din capitală.

Credem într-un oraş mai bun, perfectibil.
Începînd cu 2009, buletinul informativ este un mijloc important de afirmarea a dezvoltării urbane în capitală – de la discursul arhitectural şi publicarea lucrărilor construite, în abordarea spaţiului urban, dezbateri profesionale şi de advocacy, la ilustrarea impactului legislaţiei privind dezvoltarea oraşelor, ş.a. Articolele noastre sunt de cercetare amănunţită, dar sunt prezentate într-un format accesibil tuturor grupurilor de cititori.

Între 2010 - 2011 OUB a publicat şapte numere tematice.
Echipa editorială (Catiuşa Ivanov, Ina Stoian şi Florin Bălteanu) a realizat articole despre principalele probleme legate de administraţia publică şi mediul construit, dezvoltare agresivă care abuzează peisajul, criza imobiliară şi a efectelor sale multiple, lucrări edilitare noi, concursuri de arhitectură, şi a oferit sprijin în realizarea proiectelor culturale.

Fiecare număr de asemenea include informaţii relevante despre producţia arhitecturală din alte oraşe din România şi interviuri cu personalităţi din domeniul arhitecturii şi urbanismului.

În contextul socio-economic şi al nevoilor pentru o mai bună OUB înţelegere a practicii arhitecturale este o publicaţie de advocacy.
Ne mandrim ca participanţi activi în dezbaterea publică (ex. nr. 10: Dan Marin, „Clădirile de birouri, traficul şi peisajul urban”; C.Ivanov, „Mall-urile şi oraşul: avantaje şi dezavantaje” / nr. 9: interviu de C.Ivanov, „Liviu Ianăşi: Bucureştiul are nevoie de orientare pe termen mai lung pentru a recupera ce s-a irosit”, F.Bălteanu, „Influenţa boom-ului imobiliar asupra zonelor protejate” / no. 8 : I.Stoian, „Zoom: Mobilare urbană” / nr. 7: I.Stoian, „Faţetele spaţiului urban românesc. Exemple”, F.Bălteanu, „Clădiri de patrimoniu dispărute în 2010” / nr. 6: interviu F.Bălteanu, „Hanna Derer: Axa Buzeşti-Berzei implică pierderea unor imobile fundamentale pentru identitatea oraşului şi fragilizează zonele protejate” / nr. 5, C.Ivanov, „Judeţul Ilfov: Mărirea şi decăderea unei porumbişti rezidenţiale”, G.Pascariu „Zone metropolitane din România / nr. 4: P. Derer „Transparenţa în legislaţia româneasca, trecut prezent şi viitor”).

Activitatea Observatorului este dublată de o activitate redacţională pe website-ul www.observatorulurban.ro. Astfel se încearcă creşterea numătului de cititori şi echilibrarea tirajului mic (500 de exemplare / număr).

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)