Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Plan Urbanistic General comuna Sălciua, jud. Alba, + „Reglementări Urbanistice Ilustrate”

Autori:
Marius Radu Dorel Barbieri, Alexandru Damian, Laura Năsui
Colaboratori:
dr. etnograf Ioan Augustin Goia
ing. Gabriela Pop
soc. Simona Zarnescu
arheolog Mircea Gligor
retele ing. Ioan Nistor
Beneficiar:
Consiliul Local Sălciua, Consiliul Judetean Alba
Localizare:
România, jud. Alba, Sălciua vezi harta
PUG-ul comunei Sălciua, ca documentaţie tehnică de urbanism cu caracter de reglementare, a avut ca obieciv principal direcţionarea şi coordonarea lucrărilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi identificarea unor direcţii de dezvoltare a localităţilor pe termen scurt, mediu şi lung.
Folosind ca metodă de lucru analiza multicriterială a situaţiei existente şi a tendinţelor de dezvoltare, documentaţia scoate în evidenta disfuncţionalităţile şi priorităţile de intervenţie în teritoriu şi propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului în condiţiile respectării dreptului de proprietate, promovării interesului public şi dezvoltării durabile a comunei.
Pornind de la această bază, documentaţia a fost elaborată având în vedere următoarele obiective:
-Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a comunei
-Stabilirea destinaţiei generale şi a condiţiilor de construibilitate a terenurilor din intravilan
-Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice propuse
-Îmbunătăţirea calităţii reţelei de drumuri
-Precizarea zonelor cu riscuri naturale şi măsurile de intervenţie
-Dezvoltarea echipării edilitare
-Creşterea calităţii vieţii
-Delimitarea unui areal de peisaj cultural valoros
-Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică
-Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului
-Asigurarea suportului pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie

Acest PUG este însoţit de un Regulament ilustrat de Urbanism şi Arhitectură.
Regulamentul Ilustrat explică, pe înţelesul tuturor, cum se pot valorifica elemente precum obiective turistice, tradiţii, cursuri de apă, linia mocăniţei, construcţii tradiţionale, pentru a genera dezvoltare şi pentru a promova localităţile. În plus, acest regulament prezintă în mod detaliat tipurile de arhitectură tradiţională din zonă, şi elementele definitorii ale acesteia, plecând de la zona de vale, şi până la zona de munte.
Astfel, el promovează păstrarea construcţiilor tradiţionale, chiar dacă pe acestea se pot face intervenţii pentru refuncţionalizare şi reabilitare (astfel încât să corespundă cerinţelor moderne), într-un stil compatibil cu arhitectura veche, prin care să se păstreze elementele ce definesc patrimoniul construit din zonă.
În final, acest ghid are un capitol dedicat construcţiilor durabile, în care se prezintă sumar metodele prin care se pot realiza şi adapta construcţiile, astfel încât să aibă un impact minim asupra mediului înconjurător.

Aceste două documentaţii (PUG-ul şi Ghidul Ilustrat), folosite împreună, rezultă într-un instrument util prin care se pot explica reglementările de arhitectură şi urbanism (de multe ori inaccesibile sau greu de înţeles de către populaţie) şi persoanelor din afara grupurilor de specialişti, sau populaţiei, care, în final, pot determina în mod direct modul în care localitatea se dezvoltă.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)