Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Plan de amenajare a teritoriului zonal „Parcul Natural Apuseni”, jud Alba + ghid ilustrat

Autori:
Marius Radu Dorel Barbieri, Alexandru Damian, Laura Năsui
Colaboratori:
dr. etnograf Ioan Augustin Goia
soc. Simona Zarnescu
arheolog Mircea Gligor
ing. Gabriela Pop
Beneficiar:
Consiliul Judetean Alba, Ordinul Arhitectilor din Romania-filiala Alba
Localizare:
România, jud. Alba, Parcul Natural Apuseni vezi harta
Dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane din zonă, în condiţiile integrării în UE, impun valorificarea resurselor naturale şi umane locale, prin dezvoltarea economiei tradiţionale şi a turismului, în condiţiile păstrării şi conservării mediului natural.
Scopul PATZ-ului şi Ghidului Ilustrat îl reprezintă pregătirea unei platforme de lucru pentru Consiliului Judeţen Alba, Consiliile locale şi Administraţia PNA şi crearea un instrument prin care să se realizeze gestionarea coordonată a dezvoltării acestei zone naturale protejate şi a patrimoniului construit.
Se doreşte ca documentul să reprezinte o platformă de cooperare între factorii de decizie politici, administrativi şi specialişti, şi între administraţia Parcului, administraţiile locale şi investitorii din zonă, realizată cu scopul coordonării investiţiilor multisectoriale în vederea dezvoltării economice şi a stabilizării şi creşterii nivelului de trai al populaţiei.
În urma studiului şi a propunerilor de soluţionare a tipurilor de probleme, PATZ-ul oferă instrumente de lucru necesare în domenii precum: proiectare, conservare, administraţie centrală şi locală, activităţi socio-economice în general. Documentul reprezintă totodată un instrument strategic de planificare a dezvoltării şi de pregătire a administraţiilor judeţene şi locale în vederea accesării fondurilor structurale.
Prin elementele strategice şi de reglementare, PATZ-ul va favoriza creşterea calităţii vieţii prin protejarea mediului natural şi construit valoros şi a peisajului natural şi cultural.

Viziune
Se doreşte ca în viitor, Parcul Natural Apuseni să devină o zonă naturală de atracţie la nivel naţional şi internaţional, având caracteristici antropice şi naturale deosebite, unde protecţia şi managementul integrat şi durabil rezultă într-o biodiversitate bine conservată şi pusă în valoare fără a fi afectată.
Se urmăreşte ca activităţile umane să genereze turism şi servicii de calitate, integrând natura şi arhitectura tradiţională în proces. Acestea vor fi însoţite de o utilizare durabilă a resurselor locale, de o infrastructură de transport şi reţele tehnico-edilitare ce vor fi suportul dezvoltării, adaptate în funcţie de specificul şi factorii locali.
Comunităţile locale au un rol esenţial în dezvoltarea Parcului, prin faptul că ele păstrează şi menţin tradiţiile şi elementele cu valoare culturală (construcţii, anexe, obiecte tradiţionale), sunt implicate direct în conservarea peisajului natural antropizat, dar de asemenea dezvoltă în mod participativ servicii de calitate care sporesc atractivitatea pentru zonă, având un impact minim asupra mediului.
Astfel, viziunea este bazată pe relaţiile strânse între mediu, oameni, economie şi cunoaştere. Aceste patru elemente sunt esenţiale pentru dezvoltarea viitoare a Parcului, iar relaţiile care se formează între ele definesc modul în care această dezvoltare va avea loc. Lucrând împreună, aceste elemente vor păstra şi îmbunătăţi aspectele care fac din acest Parc un loc special.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)