Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Triunghi. Un experiment urban

Autori:
Paul Mihai Moldovan, Florin Vasile Lazăr
Colaboratori:
Structura: ing. Leontin Haţegan
Executant: Eddan Construct SRL
Beneficiar:
Primăria Municipiului Câmpia-Turzii
Localizare:
România, jud. Cluj, Câmpia Turzii, Mureşului vezi harta
Indicatori:
Sd: 565 m2
“Triunghi. Un experiment urban.” este materializarea unui proiect câştigat în urma unei licitaţii publice organizată de către Primăria Municipiului Câmpia-Turzii. Prin Caietul de Sarcini se propunea atât proiectarea tehnică şi de detaliu cât şi execuţia unei fântâni arteziene trilobate conform extrasului S.F. prezentat în planşa nr. 1.

Analiza proiectului propus spre detaliere şi a situaţiei existente ne-a determinat să facem un inventar al spaţiilor publice din cartierul muncitoresc (cartier construit în anii ‘80 pentru a acomoda familiile muncitorilor combinatului metalurgic). Toate aceste spaţii au fost transformate de-a lungul timpului în parcări, garaje ori îngrădite, devenind astfel spaţii semi-private. Din rezultatul acestui inventar s-a născut necesitatea schimbării radicale a temei de proiectare prin poziţionarea fântânii arteziene pe un loc secund, priorităţi devenind crearea unui spaţiu public cu rol de catalizator social dar şi infuzia de noi spaţii verzi.

Odată cu acceptarea noii strategii de către municipalitate am început procesul de design al noului spaţiu pornind de la forma de triunghi a sitului. Două “bariere” de vegetaţie protejează atât zona pietonală de cea carosabilă a străzii Mureşului cât şi fonic locuinţele colective din vecinătate. Am dorit să ne îndepărtăm de ideea fântânii decorative şi să creăm un obiect care să permită interacţiunea cu apa dar şi cu el însuşi fiind în acelaşi timp integrat spaţiului din care face parte.

Rezultat în urma unui proces de lucru în echipă proiectul realizat este un spaţiu pe care niciunul din membrii acesteia nu ar fi putut să şi-l imagineze iniţial sau indvidual. Considerăm că rolul de catalizator social a fost îndeplint deoarece prezenţa umană este cvasipermanentă, nefiind condiţionată de anotimp sau de existenţa apei.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)