Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Restaurare, consolidare şi reabilitare Casa Avramide, Tulcea

Autori:
Aurel Ioan Eugen Botez, Andrei Atanasiu
Colaboratori:
Consultanţi: arh. Şerban Goga, arh. Ileana Timotin
Consolidare structură: ing. Victor Mohonea, ing. Sebastian Ştefanescu
Componente artistice: Silviu Petrescu, Marian Dăbuleanu, Mirela Costantin, Cristina Serendan
Instalatii: ing. Florin Bălan, ing. Constantin Bălan, ing. Nicolae Grigoriu, ing. Silvia Mohonea, ing. Alexandru Botez
Documentatie economica: ec. Mariana Florea, sing. Maria-Iulia Gogiulescu
Beneficiar:
Consiliul Judetean Tulcea
Localizare:
România, jud. Tulcea, Tulcea, str. Progresului nr. 32 vezi harta
Indicatori:
RH: D+P+M / Sd: 1517,45 m2 / Su: 1143,8 m2 / POT: 26,30% / CUT: 0,79
Casa Avramide a fost edificată în anii 1890 de către armatorul grec A. Avramide, având funcţiunea iniţială de locuinţă. Începând cu 1950, construcţia devine Muzeu al Ştiinţelor Naturii. Odată cu această schimbare funcţională, edificiul suportă transformări majore prin amenajarea de spaţii de birouri la mansardă, spaţii de expunere în parter, acvarii în demisol, închideri de goluri pe faţadele sud şi vest şi alipirea unor construcţii anexe parazitare.
Funcţiunea de Muzeu al Ştiinţelor Naturii s-a dovedit a fi incompatibilă cu edificiul, aducând prejudicii atât componentelor artistice, prin alterarea elementelor decorative exterioare şi interioare, cât şi elementelor constructive prin expunerea demisolului la umiditate excesivă.
Conceptul de intervenţie a urmarit aducerea construcţiei cât mai aproape de forma iniţială, asigurând atât stabilitatea structurală cît şi integrarea funcţiunii propuse de Muzeu al Colecţiilor. Astfel, s-a avut în vedere, înlăturarea construcţiilor si amenajărilor parazitare, consolidarea structurii, restaurarea componentelor artistice şi dotarea cu instalaţii adecvate funcţiunilor muzeale.
Pentru realizarea unui circuit coerent de vizitare şi implementarea funcţiunii muzeale, a fost necesară amenajarea de spaţii de expunere, birouri cu depozite şi laborator şi grupuri sanitare pentru vizitatori şi personal.
Deasemenea a fost necesară proiectarea unei scări noi care să facă legătura între toate nivelurile edificiului. Amplasarea acesteia s-a facut fără a afecta spaţii care prezentau elemente de valoare arhitecturale sau artistice.
In parter, s-au efectuat lucrări de restaurare ale componentelor artistice (pictură murală si stucatură).
Demisolul a fost degajat de amenajările parazitare, primind funcţiunea de spaţii de expunere. Pentru punerea in valoare a spaţialităţii demisolului, s-a ales o prezentare aparentă a paramentului de piatră şi cărămidă descoperit în urma decapării tencuielilor.
La mansardă au fost create spaţii de birouri, depozitări şi laborator cu dotări moderne.
La exterior au fost eliminate construcţiile parazitare şi au fost restaurate faţadele şi scara monumentală în evantai.
După eliminarea construcţiilor parazitare de pe laturile Vest şi Sud, s-a constatat că edificiul a fost iniţial degajat pe toate laturile faţă de terenul inconjurător. Astfel a fost proiectat un zid de sprijin care a degajat edificiul, generând pe traseul sau o serie de spaţii verzi şi de odihnă. De asemenea au fost realizate doua accese noi pe aceste laturi, unul la nivelul parterului prin intermediul unei pasarele metalice iar altul la nivelul demisolului. Prin amenajarile exterioare s-au creat legături între străzile adiacente, spaţiul exterior edificiului devenind astfel un parc . A fost creată de asemenea o alee de legătură între două obiective culturale: Casa Avramide şi Teatrul ”Jean Bart”. Toate intervenţiile noi atât la faţade cât şi la amenajările exterioare au fost realizate într-o manieră modernă pentru a se evidenţia etapa istorica a intervenţiilor.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)