Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Reţea de refugii turistice în Munţii Harghita

Autori:
Arnold Macalik, István Pásztor
Colaboratori:
Proiectant arhitectură: arh. PÁSZTOR István, arh. MACALIK Arnold, arh. BENEDEK István, arh. SZÉNÁSI-PAPP Zsolt
Proiectant structură: s.c. milimetric s.r.l. - ing. TIMÁR László
Executant: s.c. Fundamenta s.r.l. Gheorghieni, construcţii lemn: s.c. TROPY-COM s.r.l., Ciumani, jud. HR
Beneficiar:
Primăria Comunei Tomeşti (HR), Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară "Şumuleu" (com. Ciumani, Joseni, Suseni - HR)
Localizare:
România, jud. Harghita, Tomeşti vezi harta
Indicatori:
RH: P + M / pod / Sd: 230 m2 / Su: 190 m2 / POT: 2,63 / CUT: 0,04
Translatăm din ţesutul densificat al aşezării tradiţionale locale un element restructurat, dar familiar volumetric şi material - relaţionând locul marcat doar antropic în natură cu ţesutul de concentrare intensă: aşezarea vizibilă în zare tocmai prin şirul zimţat al şurilor complet construite din lemn. Clădirea are ca reper atât construcţiile gospodăreşti ale satului, utilizate permanent, ducând către cele dispersate pe păşunile mai înalte, distante: saivanele utilizate temporar. Pavilionul transformă funcţional modelul construcţiei gospodăreşti, interpretează azi volumetria, structura şi detaliile acestora, utilizându-se materialul tradiţional reprezentativ al acestei sub-regiuni, lemnul de răşinoase.

În locul repetării nostalgice a structurilor tradiţionale existente, propunem adaptarea acestora la modul de viaţă actual. Pavilionul va servi ca destinaţie şi refugiu în natură: acoperit, umbrit, dotat cu zonă pentru odihnă, prepararea hranei şi încălzire, suficient dimensionată pentru a putea servi inclusiv ca şi platformă de întrunire ştiinţifică sau comunitară, pentru evenimente organizate sau spontane.

Primul refugiu, finalizat la Tomeşti în anul 2011, a fost realizat din investiţia administraţiei locale, al Consiliului Judeţean Harghita şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Turismului. Execuţia lasă doar puţin de dorit, dar iese la iveală problema gospodăririi şi supravegherii acestor dotări mai mult sau mai puţin izolate. S-au depus încă 7 Studii de fezabilitate pentru alte locaţii, obiecte principale de investiţie ale unor proiecte aplicate spre finanţare în cadrul axelor de dezvoltare structurală ce promovează investiţiile în dotările turistice din zona rurală. Reţeaua cuprinde zona montană a Ţinutului Secuiesc, susţinând atât drumeţiile pe traseele turistice, cât şi unele dotări necesare, dar slab dezvoltate: puncte de observare în rezervaţii ornitologice, baze Salvamont. S-a ales realizarea unui proiect-tip, rapid implementabil, ce permite posibilitatea variaţiei funcţionale, volumetrice, inclusiv din punctul de vedere al adaptării la condiţiile topografice, geotehnice şi microclimatice locale.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)