Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Reabilitarea zonei centrale, Dej

Autori:
Michael Buck, Tiberiu Ciolacu, Flavia Cozma, Benjamin Kohl, Tudor Pănescu, Eugen Pănescu, Mihai Bogdan Sângeorgean, Elena Stoian, Endre Ványolós, Adrian Borda
Colaboratori:
stud. arh. Cristina Pişleag
stud. arh. Alexandru Fleşeriu
stud. arh. Dacian Groza
stud. arh. Reka Czimbalmos
masterand urbanist Hedda Kohlmann
progir (structuri portante şi reţele edilitare)
energobit (reţele electrice)
nv construct (drumuri)
aqua design (instalaţii fântâni)
proverex (rezistenţă fântâni)
irod m (structuri portante)
dipl. ing. landsch. Mathias Hientz (consultant peisagistică)
Beneficiar:
Primăria municipiului Dej
Localizare:
România, jud. Cluj, Dej, zona centrală vezi harta
Indicatori:
RH: - / Sd: construcţii 10.065 m m2 / Su: - m2 / POT: - / CUT: -
Proiectul este o componentă a unui concept mai amplu de dezvoltare urbană, care cupinde o serie de intervenţii în zona centrului istoric: Reamenajarea Pieţei Bobîlna şi străzilor adiacente, Parcaj public subteran, Reabilitarea şi extinderea galeriei de artă, Muzeu de Istorie şi Mediatecă. Reorganizarea schemei de circulaţie a zonei centrale permite crearea unei reţele continue de spaţii publice sub formă de piaţete, străzi pietonale şi scuaruri înverzite în jurul pieţei principale. Pentru a armoniza imaginea urbană şi a interconecta spaţiile, este elaborat un concept unitar de pavare, mobilare, plantare şi iluminare.
Prin amplasarea unui parcaj public subteran pe două niveluri, este eliberată şi pietonalizată suprafaţa pieţei, deschizînd posibilitatea unor utilizări variate.
Piaţa este împărţită în diferite zone funcţionale în care, prin intermediul amenajărilor, se urmăreşte obţinerea unor atmosfere distincte. Jocurile de apă amplasate sub castani, alternează jeturile integrate în pavaj cu un sistem de pulverizare fină a apei, pentru împrospătarea aerului în zilele de vară. Zona nordică a pieţei este legată de suprafaţa principală prin intermediul unor trepte şi primeşte un caracter mai liniştit. În scuarul alăturat mediatecii propuse, este amplasat un loc de joacă pentru copii şi locuri de odihnă umbrite pentru părinţi.
GALERIE DE ARTĂ
Galeria este găzduită de un pavilion cu un singur nivel şi arhitectură de inspiraţie clasicistă, construit în perioada interbelică. Clădirea existentă este renovată şi eliberată de construcţiile parazitare mai noi. În interior este refăcută organizarea în anfiladă a spaţiilor expoziţionale şi introdusă o cafenea, ca funcţiune complementară muzeului. Nivelul nou al clădirii este retras faţă de conturul corpului istoric, susţinut de o structură metalică şi are o închidere vitrată în totalitate.
MUZEU DE ISTORIE
Muzeul este propus în Piaţa Bobîlna, pe amplasamentul actual al unei construcţii vernaculare cu un singur nivel, încadrat de două case cu arhitectură barocă.
Volumul muzeului reface coerenţa frontului estic al pieţei. Grădina amenajată alături de muzeu protejează zona privată a locuinţelor adiacente.
Spaţiile aflate la parter comunică direct cu gangul pietonal, cu piaţa centrală şi cu grădina, fiind relaţionate activităţilor specifice fiecărei vecinătăţi.
MEDIATECĂ
Devierea traficului în afara pieţei face posibilă amplasarea mediatecii ca extindere a cinematografului existent şi refacerea coerenţei spaţiale a acestei porţiuni de oraş. Fosta stradă cu fronturi destructurate se tranformă în două spaţii pietonale atractive cu caracter de piaţetă.
Sălile multifuncţionale situate la parter comunică prin intermediul noului foaier cu spaţiile cinematografului, permiţînd utilizarea simultană a celor două clădiri. Prezenţa exterioară a clădirii se doreşte în strînsă legătură cu rolul acesteia în oraş: un obiect urban compact, inserat cu precizie după reguli existente în context, pentru a-i întări acestuia calităţile.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)