Foto

Sorin Vasilescu

/ Membru în juriul secțiunii Publicații de arhitectură, BNA 2021

Arhitect, profesor universitar, doctor în arhitectură, Membru UAR, OAR, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Centrului de Studii Palladiene de la Vicenza, membru al AEEA (Asociaţia Europeană pentru învăţământul de Arhitectură, Visiting Professor la facultăţile de arhitectură din Strasbourg, Liège, Milano şi Torino a fost recompensat cu numeroase distincţii şi decoraţii: Marea Cruce Patriarhală (2000), Ordinul Naţional „Serviciu Credincios” în grad de Cavaler (2000) şi Ofiţer (2004); Membru de Onoare al Uniunii artiştilor bisericeşti (1998), Premiul „Duiliu Marcu” al Academiei Române (2015).

In calitate de profesor universitar la UAUIM, a fost titularul cursurilor de: Istoria Arhitecturii Moderne şi Contemporane, Comunicări vizuale, Arhitectura spaţiului interior, Stiluri și Istoria Artelor Vizuale.

Sorin VASILESCU este membru al Senatului UAUIM, coordonator şi îndrumător al proiectelor de an, proiectelor de diplomă, al examenelor de licenţă, a lucrărilor de dizertație, conducător de doctorate, preşedinte al ICOMOS - Consiliul Internaţional al Monumentelor - Comitetul naţional român (2002-2006), Director al Şcolii doctorale a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" (2004-2008), Preşedinte al Fundaţiei Giulio Magni (din 2008), Președinte al Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public (CNMFP) din 2013-2017. Președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CZ5) din 2017; Membru al plenului Comisiei naționale a Monumentelor Istorice (cf. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2493/ 18.06.2018)