Foto

Doina Bubulete

Doina-Mihaela BUBULETE a absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București (1977).

A activat ca architect și urbanist în Institutul de Sistematizare, Locuințe și Gospodărie Comunală – ISLGC din 1977 până în 1990, ulterior în institutul „URBANPROIECT” (1990-1996), INCD „URBANPROIECT” (1996-2009), INCD "URBAN-INCERC" (2009-2013) În prezent desfășoară activități independente ca Persoană fizică atestată.

Este expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării patrimoniului construit, deține drepturi de semnătură acordate de R.U.R. pentru diverse documentații și studii și deține titlul de cercetător științific gradul III.

A participat la manifestări științifice diverse și a publicat articole de specialitate în buletine și reviste profesionale.

A obținut premii și diplome ale Uniunii Arhitecților din România (1985, 1991), ale Registrului Urbaniștilor din România (2000), ale BIUAR 2016 (în colectiv). A primit în 2017, Diploma aniversară UAUIM pentru merite deosebite în promovarea domeniului urbanismului.