ro | en
Foto

Cristina Purcar

/ Membră în juriul secțiunii Diplome – arhitecți în afirmare, BNA 2023

Arhitect și conferențiar la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, unde predă istoria arhitecturii, istoria artei și proiectare de arhitectură. Este membru fondator al grupului de cercetare INVENTARIUM. A fost masterand al Centrului Raymond Lemaire pentru Conservare (K.U.Leuven, 2003) și deține un doctorat în arhitectură (K.U.Leuven, 2009) pe tema istoriei feroviare și a peisajului.

A activat în calitate de consultant în conservare şi reabilitare urbană pentru Consiliul Europei (2002, 2003, 2005) și a colaborat în cadrul biroului de arhitectură și restaurare Barbara Van der Wee, Bruxelles (2002-2004).

Este membră ICOMOS, DOCOMOMO și IRHA (International Railway History Association). A contribuit la proiectul de cercetare “The Role of the Railway Network in the Territorial Integration of Europe, 1850–2017,” dir. J. Martí-Henneberg, Univ. Lleida (2017-19). Este interesată de teritoriile comune ale artei și arhitecturii, cu un interes special pentru istoria arhitecturală a industrializării, analizată prin lecturi multi-scalare ale spațiului feroviar.

A fost conferențiar invitat al seminariilor organizate de Society of Architectural Historians Great Britain,Shall my valley be green again?’ Encounters with the post-industrial landscape” (2021). Publicații recente: “A Taste for Modernity. An Architectural Semiotics of pre-WWI Railway Station Restaurants” (cu Virgil Pop, 2022); “A Tale of Two Lines: “The Transylvanian” and “The Imperial”: Mapping Territorial Integration through Railway Architecture" (Social Science History, 2021); “Appropriations: Competing Modernisms in Transylvanian Railway Architecture, 1930s - 1940s” (cu Virgil Pop, sITA, 2019); “Photography, Railways and Landscape in Transylvania […]” (Leuven University Press, 2019); “’A Fabulous Painting in which I Would Live’ Paul Delvaux’s Pictorial Poetic of the Railway Periphery between Art and Urban History” (sITA, 2016).