ro | en
Foto

Ana Maria Hariton

/ Membră în juriul secțiunii Publicații de arhitectură, BNA 2023

Arhitectă, absolventă a Institutului de Arhitectură “Ion Micu”.

A predat în învățămantul superior de arhitectură timp de douăzeci și cinci de ani, susținând îndrumare de atelier și diplomă, cursuri de Teoria Arhitecturii, cursul Formă si fenomen urban și cursul Evaluarea patrimoniului cultural şi a politicilor publice de valorizare a patrimoniului, la Facultatea de Arhitectură a Universității Spiru Haret.

O preocupă starea orașului, interesul pentru București manifestându-se printr-o serie de activități de cercetare, de la lucrarea de doctorat (HotelulUrban – O propunere pentru București: valorificarea fondului construit) la articole, studii și comunicări referitoare la arhitectura și urbanismul capitalei. Rămâne un observator atent și pasionat al vieții bucureștene , fiind convinsă că potențialul enorm al unui oraș coerent în diversitate va fi valorificat cu inteligență și că arhitectura de avangardă și respectul pentru trecut nu se exclud reciproc.

A tradus în limba română cartea lui Pierre von Meiss De la forma la loc + Tectonica – o introducere în studiul arhitecturii.

În afara cercetărilor și activităților proprii, participarea în peste patruzeci de Comisii de Doctorat, la UAUIM, a contribuit la lărgirea orizontului și la contactul permanent cu noile direcții de interes și studiu ale tinerei generații.

Este o cititoare avidă, considerând ca publicațiile și mai ales cartea de arhitectură au un rol esențial în formarea orizontului cultural necesar în aceeași măsura atât profesioniștilor cât și publicului larg.