Locuințe colective PRIMA IMOBIL

Autor(i):
Sergiu TÎrziu
Andra Goron
Biroul:
FORMAT4 Architects
Colaboratori:
proiectant rezistența - GP Proiect SRL
proiectant instalații - Des Proiect Instal SRL
fotograf - Viewcatchers, Sergiu Tîrziu
Localizare:
România, jud. Cluj, Florești
Parametri:
RH: P+2E+R / Sd: 978 m2 / Su: 840 m2 / POT: 29 / CUT: 1.10 / Cost: 300 €/m2

Comentariul autorului:

Ansamblul de blocuri propus, se află într-o zonă relativ nouă și în plină dezvoltare a Comunei Florești. Propunerea constă într-un ansamablu de trei imobile de locuințe colective, care doresc să ofere spații interioare funcționale, interesante, diverse dar și să expună un nou mod de locuire, de tratare a obiectului de arhitectură.
Fiecare imobil are un regim de înălțime de P+2+R, compus din 14 apartamente, iar două dintre acestea sunt poziționate la ultimul etaj, având terase și înălțimi generoase. S-a dorit realizarea unui volum jucat, bine proporționat, dedicat tinerilor, care să ofere o doză de optimism și sentimentul de apartenență al unei comunități dinamice și moderne. Prin dispunerea logiilor de pe fațadă s-au creat spații interesante și diverse, atât la exterior cât și la interior, spații care oferă intimitate și personalitate întregului ansamblu.
Prin creativitatea actului arhitectural, am dorit să prezentăm o altă abordoare posibilă în realizarea unui ansamblu rezidențial, păstrând investiția într-o zonă foarte accesibilă investitorilor și locuitorilor, cu calități aparte.