Șos. Străulești 29A

Autor(i):
arh. Marius Silion, arh. Radu Antonescu, arh. Andrei Mitruș, arh. Raluca Aldea, arh. Ioana Diaconu, arh. Daniela Dușa, arh. Maria Anna Kaprara, arh. Ileana Lăzărescu, arh. Magda Mucenica, arh. Alina Toma
Biroul:
K-BOX Construction Design
Colaboratori:
Structura: ing. Bogdan Davidescu, ing. Cristian Mitruș (K-BOX Construction Design)
Instalații: MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Beneficiar: Straulesti 29A Residential – Escape Residence
Foto: Vlad Pătru, Marius Vasile
Localizare:
România, București
Parametri:
RH: 2S + P + 7E / Sd: 12585 m2

Comentariul autorului:

Pornind de la analiza din punct de vedere urbanistic a terenului şi specularea formei date de edificabil, ce ar putea fi generator de idee de arhitectură, proiectul intenţionează modelarea acestei “forme” date, ce pe de-o parte mizează pe o utilizare cât mai eficientă a sitului, iar pe de altă parte doreşte inserarea unei volumetrii vibrate, ce sa creeze un nou ritm, vizibil de-a lungul străzii, indiferent de direcţia de parcurgere, într-un context ce în momentul actual nu poate fi considerat definit.
În acest sens, sculptarea volumului prin retrageri ale faţadelor aminteşte de ritmul locuinţelor existente în zona şi doreşte evitarea imaginii unui obiect masiv generat automat. Marcarea registrelor orizontale vine în completarea formei volumetrice, ce mediază diferenţele de scară regăsite pe soseaua Străuleşti.
Forma obţinută reverberează şi la interior, obţinând o diversitate de apartamente, având simplă sau dublă orientare. Spaţiile interioare sunt ample, ridicand calitatea locuirii. Organizarea apartamentelor urmăreşte principii clare, ce separă zonele de noapte de cele de zi, oferindu-le celor din urma o flexibilitate din punctul de vedere al posibilităţilor de mobilare. Spaţiile sunt deschise, luminoase, având balcoane generoase.
Zona parterului combină partea rezidenţială cu o zonă comercială si un spaţiu de parcaj, deschizându-se astfel către public printr-o funcţiune ce animă strada şi valorifică traseul pietonal al viitorului cartier preponderent rezidenţial. Spaţiile verzi amenajate la stradă si grădinile private subliniază dorinţa obţinerii unei locuiri de calitate şi a unui spaţiu public îmbietor pentru trecători.
În contrast cu volumetria, tratarea faţadelor este una simplă, ce urmăreşte o prezenţă discretă într-un context în continuӑ schimbare, printr-o cromatică în tonuri deschise, atemporale.