Galeria IN HONORIS „Comunitatea Academică a Școlii de Arhitectură” - CASA - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Autor(i):
Coordonator prof. em. dr. arh. Cristina Olga Gociman
Concept grafic prof. dr. habil arh. Andra Panait
Baza de date CMS arh. Valentin Ungureanu
Implementare/ cercetare/ redactare
1 Evoluția învățământului superior de arhitectură 1813-2022: prof. em. dr. arh. Cristina Olga Gociman, drd. arh. mast. arte viz. Silvia Costiuc, drd. arh. Cristina Șopîrleanu, arh. Alexandru Panaitescu, drd. arh. Alina Micloș
2 Evoluția corpului academic: prof. em. dr. arh. Cristina Olga Gociman, conf. dr. arh. Codina Dușoiu, șef lucr. dr. arh. Ana Maria Vesa Dobre, șef lucrări dr. arh. Mihaela Lazăr, dr. arte viz. Claudia Popescu, drd. arte viz. Valentin Popescu, drd. arh. Cristina Șopîrleanu, drd. arh. mast. arte viz. Silvia Costiuc, drd. arh. Alina Micloș, dr. arh. Traian Colțan, drd. arh. Alexandru Iftimie, drd. arh. Didier Chifan, dr. arh. urb. Cristian Moscu, mast. ec. Monica Ene, drd. arh. Andrei Dumitru, stud Ilinca Ispir
3 Corpul Doctorilor Honoris Causa / 4 Corpul Profesorilor Honoris Causa: coordonator: prof. dr. arh. Anca Mitrache, implementare/ cercetare/ redactare: asist. dr. arh. Oana-Anca Abălaru-Obancea, asist. dr. arh. Claudia-Gabriela Pipoș-Lupu, stud. arh. Cătălin Moisă, stud. arh. Ștefania Burlacu, stud. arh. Andreea-Nicoleta Buriu
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

Galeria IN HONORIS „Comunitatea Academică a Școlii de Arhitectură” – acronim „CASA” este dedicată Școlii de Arhitectură, devenirii ei, dar mai ales comunității academice, celor ce au inițiat-o, susținut-o, construit-o, celor ce au trudit pentru cauza acestei profesii transformând-o într-un „crez”. Galeria IN HONORIS „CASA” a fost inaugurată cu ocazia aniversării a 130 de ani de la înființarea în 1892 a Școlii de Arhitectură a Societății Arhitecților Români, fiind compusă din patru expoziții ce tapetează holul etajului 1 al Școlii Vechi din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București:
1 „Evoluția corpului academic” 395 de texte documentare; 3 panouri
2 „Evoluția învățământului superior de arhitectură” 2 panouri
3 „Corpul Doctorilor Honoris Causa” 2 panouri
4 „Corpul Profesorilor Honoris Causa” 1 panou
Inaugurarea Galeriei a fost înfăptuită în cadrul Conferinței Aniversare „Educație și profesie” din 23 Noiembrie 2022 desfășurată în Sala Frescelor a Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” la care au participat membri ai corpului academic, rectorul UAUIM prof. dr. arh. Marian Moiceanu, președintele UAUIM prof. em. dr. arh. Emil Barbu Popescu, președinta Uniunii Arhitecților din România arh. Ileana Tureanu, președintele Filialei Teritoriale București OAR dr. arh. Emil Ivănescu și numeroși invitați. Evenimentul a fost marcat de Festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa dlui. acad. prof. dr. arh. Romeo Belea pentru contribuții deosebite la dezvoltarea învățământului românesc de arhitectură și de conferința dlui. prof. dr. arh. Franco Purini DHC al UAUIM.
Cercetarea, care a fundamentat ansamblul expozițional, evidențiază inițierea și evoluția predării arhitecturii, de la „clasul de hotărnicie” „Academia Domnească” din Iași inițiat de Gheorghe Asachi în 1813 și „Școala de ingineri hotarnici” Colegiul Național „Sf. Sava” din București cu aplicații de arhitectură în „tagma trei” inițiată de Gheorghe Lazăr în 1818 la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din prezent.
Membrii corpului academic au fost profesioniști de elită, cu rezultate remarcabile în edificarea patrimoniului construit național, cât și în generarea de politici de protejare a monumentelor, de realizare a investițiilor publice, de scriere a istoriei spațiului construit românesc, cu poziții instituționale remarcabile, deputați, senatori, primari, conducători de instituții cu recunoaștere academică, premiați și medaliați. Au fost evidențiați peste 395 de dascăli în decursul a 210 ani (1813-2023) de inițiere și consolidare a învățământului superior de arhitectură din România.
Spre deosebire de contextul primelor decenii ale secolului al XIX-lea, în care tocmai nevoia statului de arhitecți-funcționari publici a alimentat multiplele încercări educative în domeniu, în Regatul României de sfârșit de secol XIX s-a format un corp profesional de ingineri cu studii tehnice în cadrul primelor Universități din București și Iași, dublate de studii de arhitectură în occident ca bursieri ai statului român, majoritatea la Paris și în sfera austriaco-germană. Acești arhitecți dublu licențiați au format în 26 februarie 1891 Societatea Arhitecților Români SAR, iar un mai târziu au fondat o școală proprie de arhitectură punând bazele unei instituții de elită în peisajul educației românești. Marii arhitecți ai timpului Alexandru Orăscu, Ion Mincu, Ion N. Socolescu, Paul Smărăndescu, Statie Ciortan, devenind profesori, au diseminat printre discipoli preocupările pentru definirea unui stil de arhitectură național cât și racordarea la provocările revoluției moderniste. Lecția excelenței în domeniul învățământului superior de arhitectură cu baze solide în prima jumătate a secolului al XX-lea a continuat și în epoca regimului totalitar, în limitele și restricțiile impuse de către statul comunist. În perioada recentă, datorită recompunerii breslei, re-legării relației pierdute cu clientul privat, cu societatea civilă și a colaborărilor didactice transfrontaliere, învățământul a devenit multidisciplinar cu noi specializări – urbanism, teritoriu, peisaj, arhitectură de interior și design de produs ceea ce a transformat Școala de Arhitectură din Institut în Universitate în anul 2000. Curricula academică a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ cât și a celorlalte școli de arhitectură desprinse de trunchi în 1970 – școlile de la Cluj, Iași, Timișoara, apoi în 2010 Oradea, din cadrul Universităților tehnice locale, cât și în cadrul universităților private precum „Spiru Haret”, continuă această tradiție și promovează conservarea, reabilitarea, restaurarea patrimoniului ca semn al tradiției ce asigură comunităților stabilitatea identitară dar și deschiderea spre tehnologii și materiale inovative în vederea creării unui echilibru sustenabil ca răspuns la provocările lumii contemporane. Ca recunoaștere a excelenței în educația de arhitectură RIBA Royal Institute of British Architects, recunoaște din 1998 diploma de arhitectură emisă de Școala de Arhitectură din București.
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” a organizat din 1995 diplome cu jurii cu participare internațională, sporind exigența notărilor. De asemenea, creștere vizibilității Școlii s-a materializat prin acordarea titlurilor de Profesori Honoris Causa și Doctor Honoris Causa unor recunoscute personalități ale arhitecturii naționale și internaționale.
Proiectul „CASA” a fost inițiat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, de Uniunea Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială București prin Timbrul de arhitectură