Modernism Vertical

Autor(i):
Stefan Tuchila

Comentariul autorului:

Una din cele mai productive momente din arhitectura românească, atât cantitativ dar mai ales calitativ, perioada modernistă a oferit o producție coerentă și constantă ce marchează și influențează chiar și astăzi.
Imobilele de locuire colectivă reprezintă unul din capitolele cele mai interesante din istoria modernismului bucureștean. Inovațiile tipologice și spațialitatea evolutivă a apartamentelor sunt acompaniate de detaliile și simplitatea care formează imaginea de marcă a modernismului.
Scara de acces constituie una din componentele sale cele mai importante, chiar cele mai intime. Dovada este multitudinea și varietatea de exemple ce pot fi găsite într-o scurtă plimbare prin București. Element crucial al secvenței de acces în clădire, această adevărată coloană vertebrală a clădirii este întotdeauna tratată cu o grijă ce arată importanța obiectului: materialele, lumina, detaliile de execuție, totul este ales și gândit pentru a crea un spațiu nobil.
Și totuși, ca majoritatea detaliilor ce creează specificul și caracterul modernismului românesc, scările interioare sunt la rândul lor estompate, șterse de trecerea timpului și de intervențiile ce nu țin cont de delicatețea si sensibilitatea arhitecturii. Un motiv în plus pentur o documentare, o arhivare a acestei tipologii, în speranța unor viitoare proiecte de restaurare.

zoom in zoom out fit height fit width close panel