Reabilitare și extindere imobil cu schimbare de destinație

Autor(i):
Corina Pastor, Adriana Raus
Colaboratori:
Colaboratori: arh. Konrad Eniko, ing. Munteanu Ionuț, ing. Radu Luca
Localizare:
România, jud. Mureș, Târgu-Mureș
Indicatori:
RH: D+P+M / Sd: 495,60 m2 / POT: 25,63 / CUT: 0,59

Comentariul autorului:

Denumire proiect: “Reabilitare și extindere cu schimbare de destinație”
Localizare: str. Mihai Viteazul, nr. 50, Târgu-Mureș
Autori: arh. Pastor Corina, arh. Raus Adriana
Colaboratori: arh. Konrad Eniko, ing. Munteanu Ionuț, ing. Radu Luca

Indicatori urbanistici:
Sconstr.= 225,00 mp
Sdesf.exist.= 336,00 mp
Sdesf. prop.= 495,60 mp
POTexist./pastrat=25,63%
CUTexistent=0,40
CUTpropus=0,59

Suntem arhitecți și în același timp “doctori pentru clădiri și spațiu”; atunci când trasăm linii știm deja că aceste limite conceptuale, reale, practice, definesc cadrul pentru manifestarea libertății sau constrângerii, iar alegerea noastră trebuie să fie mereu etică și morală. Construcția devine atunci participativă, crează mai degrabă interacțiuni, bucuria folosinței și relații interumane noi.

Context urban
Lotizarea zonei a fost realizată în perioada interbelică. În perimetrul actualelor străzi Mihai Viteazul și Gheorghe Marinescu înca din anul 1923 au fost proiectate mai multe clădiri de locuit, ce au rămas importante prin redarea formelor specifice stilului secession, stil ce se regăsește cu o pondere semnificativă în arhitectura orașului. Clădirea ce face obiectul prezentului proiect se incadrează în această categorie, fără să existe date certe privind amplasamentul sau documentația tehnică ce a stat la baza autorizării.

Principii de intervenție
Revitalizare și nu “muzeificare”, respect pentru substanța veche, autentică, densificare grijulie, complexitate funcțională. Proiectul urmează principiul preexistent în acest loc al unei “construiri mai departe” în care generație după generație adoptă clădirea și o transformă pentru a o putea folosi.

Clădirea cu valoare ambientală, aflată într-o zonă istorică a orașului, având funcțiunea inițială de locuință, a fost reabilitată și extinsă, servind ca o combinație complexă de servicii de sănătate, reuniuni cu profil medical, profilaxie și recuperare medicală.

Construcția veche este restaurată și pusă în valoare cu sensibilitate, iar partea nouă (spațiile create in volumul podului existent) iși asumă o imagine respectuasă, care refuză insă orice fel de pastișă.

Spațiul mansardei include mai multe funcțiuni, din care prin ferestre privirea alunecă liberă către “curtea livadă” și către “priveliștea orașului”. Legătura spațială între “fostul pod” și diferitele părți ale casei, de multe ori surprinzătoare, depășește simplele nevoi funcționale, urmărind păstrarea a cât mai mult din substanța istorică.

Întreaga infrastructură tehnică a casei a fost înlocuită și completată cu dotări moderne.

Tot ceea ce e casă veche e restaurat si exprimat ca atare, tot ceea ce este extindere sau spațiu puternic refăcut capătă o imagine simplă și clar contemporană, spațiul recuperat al podului înscriindu-se în acest concept; a rezultat astfel o reabilitare integră, combinată cu intervenții de arhitectură și design contemporan.

zoom in zoom out fit height fit width close panel