Collaborative Hub, Calea Moșilor, București

Autor(i):
Ana-Maria Popescu
Localizare:
Romania
Indicatori:
RH: -2S+P+2 - -2S+P+11 / Sd: 21.000 m2 / Su: 3.200 m2 / POT: 74% / CUT: 2,6

Comentariul autorului:

Collaborative Hub se află pe Calea Moșilor, la intersecția cu strada Sf. Vineri, fiind situat aproape de centrul Bucureștiului. Această zonă este cunoscută ca fiind una dintre cele mai vechi și valoroase zone istorice ale orașului. Proiectul abordează, în contextul schimbărilor multidisciplinare - urbane, sociale, economice, tehnologice, probleme contemporane precum: regenerarea urbană a unei zone istorice în stare avansată de degradare, rolul ansamblurilor academice în regenerarea urbană și recuperarea identității urbane și autenticitatea intervenției prin inserția în zonă istorică. Demersul proiectului a fost susținut de 2 seturi de întrebări de cercetare: unul care concentrează provocările contextului și generează de metode de abordare a lor (1.Ce zone ale Bucureștiului necesită intervenții urbane urgente?; 2.Care sunt mecanismele de intervenție prin care se poate regenera o zonă din centrul istoric aflată in stare avansată de degradare?; 3.Ce tipuri de programe ar putea influența pozitiv comunitatea locală?; 4.Cum se poate realiza o revitalizare, evitând efectul de gentrificare?; 5.Cum se poate face o inserție care nu aduce cu sine și mai mult trafic? ; 6.Cum se poate interveni într-o zonă centrală, cu o valoare mare a terenului, cu un program care nu aduce un profit imediat?) și unul care constituirea temei de proiect și principiile sale (1.Ce categorii de programe ar putea influența pozitiv dezvoltarea orașului?; 2.Cum sunt influențate centrele universitare de noile schimbări globale?; 3.Cum se vor adapta centrele universitare noilor tehnologii, păstrând în același timp poziția lor ca incubatoare pentru explorare și inovare?; 4.Cum se poate atinge potențialul maxim al explorării și inovării?; 5.În condițiile în care problemele globale depășesc limitele unei singure discipline, cum se poate facilita cercetarea interdisciplinară, colaborarea și conectivitatea?). Studiul a definit un incubator cu program mixt care să sprijine colaborarea între domeniile academic, antreprenorial și public. Viziunea proiectului este “regenerarea începe unde începe colaborarea". Collaborative Hub își propune să păstreze într-o manieră contemporană caracteristicile tipologice și morfologia Căii Moșilor, protejând valorile patrimoniului existent și răspunzănd nevoilor de trai, de lucru și de studiu prin asigurarea unei intervenții urbane de înaltă calitate. Pornind de la integritatea și identitatea zonei, aspectele luate în considerare au fost: potențarea legăturii celor 2 situri la nivelul parterului și volumetriei, continuitatea fronturilor stradale, crearea unor curți interioare în care se va activa viața casei, lucrul cu spațiul surpriză, retrageri față de vecinătățile cu probleme, relația diferențiată exterior-interior la nivelul fațadelor și a conformării spațiale a ansamblului, flexibilitatea mișcării și accesibilitatea terenurilor, stabilirea punctelor de acces în curțile interioare, circulațiile verticale ale cazării, spațiile comune și subsol. Collaborative Hub este un punct de reactivare de-a lungul Căii Moșilor, stimulând activitatea multidisciplinară prin reînnoire spațială și programatică.

zoom in zoom out fit height fit width close panel