Prima clădire Multi-Comfort din CLT

Autor(i):
Sergiu Cătălin Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene-Butnariu, Sebastian Apostol, Tania Victoria Băncilă, Sebastian Burcoveanu
Colaboratori:
Colaboratori: Arh Cons Proiect, Hard Instal Consulting, Global Instal
Foto: Cosmin Dragomir
Localizare:
România, jud. Covasna, Reci
Indicatori:
RH: P+1 / Sd: 1650 m2 / Su: 1050 m2 / POT: - / CUT: -

Comentariul autorului:

În martie 2014 TECTO Arhitectura a primit propunerea de a proiecta un nou sediu de birouri în cadrul unui sit industrial. Acesta își propunea să fie prima clădire din CLT la scară mare din Sud-Estul Europei.
Una dintre provocări a fost aceea de a realiza aceste spații de birouri pentru 60 de persoane ca un element de legătură între situl industrial folosit în procesul de producție și imediata vecinătate naturală, cu puternice linii orizontale ale reliefului.
În același timp clădirea a trebuit să satisfacă reglementările normativelor austriece, la cerea beneficiarului, și pe cele românești specifice pentru o clădire cu două niveluri a cărei structură este din lemn masiv. În plus, o altă țintă a proiectului a fost atingerea standardelor clădirilor Multi-confort, conform specificațiilor Saint Gobain. Astfel, strategia proiectului s-a bazat cu desăvârșire pe principii ecologice și sustenabile
Proiectul, inclusiv prin colaborarea cu clientul și partenerii, a fost gândit pentru a defini o tipologie de birouri sustenabile prin realizarea acestui prototip care să ajute la realizarea unei piețe reprezentative, de nișă, în cadrul pieței de clădiri de birouri. Procesul de lucru a urmărit patru obiective:
- Construirea cu elemente de lemn masiv și elemente stratificate obținute industrial prin prefabricare
- Atingerea standardelor Multi-confort ale Saint Gobain, însemnând controlul individual al confortului în încăperi, calitatea ridicată a spațiilor de lucru, protecția ridicată împotriva zgomotelor, metode pasive de construire pentru asigurarea izolației și etanșeității, sisteme de ventilare cu recuperare de căldură care să garanteze un flux constant de aer proaspăt, iluminat artificial optimizat pentru procesul de lucru.
- Concepte ecologice: folosirea energiei geotermale și a unei centrale de cogenerare pe bază de biomasă pentru încălzire și producerea electricității, folosirea lemnului ca material de construcție, optimizarea costului utilităților, acoperiș verde, autonomie luminoasă naturală, grad ridicat de posibilitate a reciclării la nivelul întregii clădiri
- Calitate ridicată a arhitecturii și a amenajării peisajere
Scopurile ambițioase propuse de beneficiar au făcut ca testele de evaluare la care a fost supusă clădirea să aibă mereu rezultate pozitive, fie că a fost vorba despre confortul utilizatorilor sau despre eficiența energetică a clădirii.
Provocarea proiectului a constat în multitudinea de aspecte considerate și aplicate, de la conformarea arhitecturală la sistemele de instalații, care vizează toate aspectele definitorii ale confortului interior și ale unei imagini arhitecturale reprezentative concomitent cu costuri minime de edificare și utilizare, înțelegând prin costuri nu doar economia financiară pentru beneficiar ci și economia de resurse naturale.
Clădirea are un Certificat de eficiență energetică, care atestă un consum anual specific de energie (kWh / m2) de 16,36 și un indice de emisie echivalent CO2 (kgCO2 / m2 / an) de 1,22.

zoom in zoom out fit height fit width close panel