Mina de idei Anina (#MdIA)

Autor(i):
Oana Tiganea, Marius Barbieri, Gabriela Pascu, Ovidiu Micsa
Colaboratori:
geograf Laurenţiu Artugyan, arh. Diana Belci, ec. Ilie Chincea, antropolog Michele Coletto, urb. Alexandru Damian, urb. Laura Damian, arh. stag. Adrian Dumitru, arh. Teodor – Octavian Gheorghiu, arh. Irina Iamandescu, ec. Andreia Josan, designer Maria Mandea, fotograf Paolo Mazzo, istoric Mara Mărginean, arh. Ilinca Păun Constantinescu, fotograf Samuele Piccoli, arh. Liliana Roşiu, arh. urb. Irina Rotaru, ing. arh. Francesco Carlo Toso, Echipa Visual SKIN (arh. Virgiliu Guralic, arh. Mihai Baba, arh. Daiana Folea şi arh. Alexandra Suciu), arheolog Călin Şuteu, ing. Mioriţa Ungureanu, arh. stag. Teoodora Ungureanu, soc. Simona Zărnescu (Branişte), specialist patrimoniu industrial Mark Watson.
Parteneri: Primăria Oraşului Anina, FAU Timişoara, OAR Filiala Timiş, Asociaţia „Il Giocattolo”, Asociaţia „Atelier NOD”, Muzeul Cineastului Amator, One World Romania
Finanţator: OAR – Timbrul de arhitectură.
Localizare:
România, jud. Caraș-Severin, Anina

Comentariul autorului:

Pentru prima oară în contextul românesc, peisajul industrial este abordat ca un organism de sine stătător dintr-o varietate de perspective interdisciplinare rezultată din convingerea profesională, dar şi personală a autorilor, că acesta poate deveni un motor al regenerării sustenabile. În plus, peisajul industrial poate contribui benefic la redefinirea identitară a oraşelor aflate într-un amplu proces de transformare post-industrial din punct de vedere economic, social şi cultural. Astfel, urmând aceste principii, „Mina de idei Anina” (#MdIA) a ajuns la cea de-a patra ediţie (2014, 2015, 2016 – 2017 şi 2018).
Anina prezintă peste 49 de monumente şi situri recunoscute pentru valoarea lor patrimonială (LMI 2015), devenind în contextul românesc un exemplu rar de protecţie a patrimoniului industrial urmărind ad literam principiile Cartei Patrimoniului Industrial (Nizhny Tagil 2003). Însă, mediul său construit se află într-un stadiu avansat de degradare şi dispariţie, în timp ce comunitatea locală suferă vizbil, prezentând toate semnele caracteristice ale unui oraş aflat în declin şi contracţie. Din această perspectivă, Anina devine un laborator experimental al studiului patrimoniului industrial şi a rolului său într-un scenariu de revitalizare teritorială, dar şi o dilemă profesională în ceea ce priveşte poziţia şi rolul arhitectului în cadrul unei comunităţi împinse la limita supravieţuirii cotidiene.
Prin parteciparea unui număr impresionant de specialişti din România, Italia şi Marea Britanie, activităţile din cadrul proiectului până în acest moment s-au îndreptat spre:
1) analiza şi cercetarea peisajului industrial din Anina: ateliere de patrimoniu industrial; studii istorice desfăşurate în arhive locale, regionale şi naţionale; relevee ale unor monumente istorice; inventariere şi interpretarea fotografică a peisajului industrial;
2) diseminarea valorilor patrimoniale prin dezbateri publice, tururi ghidate de arhitectură industrială, expoziţii de arhitectură şi fotografie (Anina & Timişoara), publicaţii, prezentări la seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale;
3) anteprenoriat cultural la nivelul comunităţii locale prin ateliere creative adresate copiiilor din Anina, ateliere de fotografie argentică alternativă şi videomapping la nivelul spaţiului urban.
În plus, #MdIA a realizat un inventar fotografic al peisajului industrial al Aninei, fixând în timp şi spaţiu transformarea acestui teritoriu amplu. Astfel s-au adus în dialog fotografia şi arhitectura, experimentând simultan o abordare subiectivă şi obiectivă a valorilor patrimoniale. Această arhivă fotografică contemporană este realizată printr-o varietate de tehnici de fotografiere în premieră în România (fotografia digitală, Gigapan, aparate fotografice realizate tradiţional şi tehnici argentice alternative), devinind un adevărat instrument de analiză, cunoaştere, monitorizare, conştientizare şi valorificare a unui teritoriu industrial aflat în continuă transformare.

zoom in zoom out fit height fit width close panel