Incubator pentru educație, Frederiksberg, Danemarca

Autor(i):
Radu Matei
Localizare:
Danemarca, Frederiksberg
Indicatori:
Sd: 10500 m2

Comentariul autorului:

Proiectul are ca scop crearea unei clădiri-poartă de intrare în campusul Københavns Universitet Frederiksberg, promovând identitatea acestuia, extinzând unitățile de învățământ și îmbunătățind conectivitatea dintre subzonele campusului și cartier. Accentul cade pe descoperirea unei relații sinergice între oraș și campus și a modului prin care interacțiunea și condiționarea reciprocă a acestora poate complementa procesul educativ.
Conceptul clădirii pornește de la prezența serelor existente, actual în curs de demolare, înrădăcinate în mentalul colectiv al orașului, limbajul pur fiind utilizat pentru organizarea unui spațiu fluid, transparent și aerisit, iar elemente filigranate dau textură și vibrație interiorului. Volumul integrează sere pe diverse niveluri, iar o serie de fragmente suspendate conferă greutate și textură intervenției, adăpostind funcțiunile standard de predare.
Funcțional, programul arhitectural propune augmentarea curriculei prin auto-învățare, colaborare, inițiative studențești și activități științifice ad-hoc. Sistemul pune bazele descoperirii, dezvoltă idei și le conduce spre prototip, lansat și pomovat apoi în mediul extern, amplul spațiu deschis, subdivizat funcțional, fiind motorul acestuia. Relația cu orașul, cu actori din sfera industriei, a culturii sau a publicului general, iși găsește teren de desfășurare printr-o ”Galerie a științei”, ce poate găzdui evenimente, discursuri, expoziții, instalații interactive sau chiar concursuri studențești publice.
In ceea ce privește aspectul sustenabilității, apa pluvială este colectată și utilizată atât pentru culturile exterioare, cât și pentru sere, încălzirea este realizată printr-o pompă de caldură geotermală, iar serele functionează ca încăperi-tampon, în special pe latura însorită.

zoom in zoom out fit height fit width close panel