Regenerare de cartier - Centrul de arte aplicate „Sf. Vineri” - București

Autor(i):
Teodora - Maria Ganea
Localizare:
Romania

Comentariul autorului:

Situl studiat se află pe amprenta fostului Cartier evreiesc din București, la intersecția străzii Sf. Vineri cu str. Mircea Vodă.
În urma analizei planurilor istorice şi compararea lor cu cele actuale, reiese că ţesutul tradiţional bucureştean, dezvoltat organic, a fost distrus în urma începerii lucrărilor de sistematizare din anii ’80. Astfel, a rezultat o zona destructurată, dar cu potenţial, atât economic, cât şi social.
Profitând de oportunităţile amplasamentului şi conştientizând că oraşul aparţine utilizatorului urban, se propune reinterpretarea ţesutului pierdut. Proiectul cuprinde o serie de clădiri, fiecare fiind fragmentată, la nivel de finisaj și volumetrie, după amprenta fostelor clădiri. Alegerea betonului aparent ca finisaj exterior subliniaza dorinta si nevoia de statornicie.
Complexului propus i-au fost atribuite funcţiuni mixte, orientate în funcţie de relaţia cu tesutul construit. De exemplu, clădirile care înconjoară biserica cuprind atelierede arte aplicate. Cele două corpuri dinspre Teatrul Evreiesc cuprind spaţii ce pot fi interconectate cu acesta, inclusiv un spaţiu pentru reprezentaţii în aer liber.
Piesa unificatoare, laitmotiv al proiectului, este incinta: spaţiu de tranziţie de la o tipologie la alta. Scara golului şi a construcției este raportată la om, creând spaţii care să amintească de calitățile fizice ale fostului cartier, dar care să se alinieze la cerințele de confort fizic necesar funcţiunilor şi fluxului pietonal de azi.

zoom in zoom out fit height fit width close panel