elementar

Autor(i):
Marius Vasile

Comentariul autorului:

Elementar, primar sau fundamental, reprezintă sinonime într-un context literar, dar sunt totodată caracteristicile principale a unei lucrări de arhitectură. 100 de ani în care elementarul s-a perpetuat sub diferite forme și etape, ceea ce a dus la realizarea unor compoziții volumetrice bazate pe cele mai simple rezolvări funcționale, întorcându-se spre o necesitate spațială calitativă bazată pe origini.

zoom in zoom out fit height fit width close panel