Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi.

Autor(i):
Adda Gheorghievici, Margareta Mihăilescu, Petru Gheorghiu, Radu Vlad Ghelase, Adrian Petru Ionescu, Oana Manuela Ionescu
Colaboratori:
Structura-Ing. Mihai Ursăchescu, Inst. El. Ing. Doina Eftimescu, Inst.Termotehnice și sanitare Sing. Eugen Tudor, Componente artistice: Dorin Danila, Laurentiu Burlacu
Localizare:
România, jud. Dâmbovița, Potlogi
Indicatori:
RH: P, Ds+P+1E, P+1E, / Sd: 4140 m2

Comentariul autorului:

Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural-Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi.
Proiectul a inclus toate fazele de proiectare: proiect de urbanism, tema de proiectare, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detalii de execuție și asistența tehnică.
Intervenții de restaurare, reabilitare, refuncționalizare
S-a prevăzut restaurarea tuturor obiectelor existente în 2009, precum și reconstituirea volumetrică a unor componente dispărute.
Palatul lui Constantin Brâncoveanu
Au fost realizate lucrări de natura reparațiilor: la învelitoare, finisaje interioare și exterioare, restaurarea componentelor artistice precum și instalații.
Funcțiunea propusă pentru Palat este cea muzeală și pentru evenimente culturale.
Zidurile de incintă interioare și exterioare
Zidurile interioare ale incintei au fost refăcute pe fundaţiile existente, înălțimea fiind dată de cele păstrate.
Zidurile exterioare au fost completate pe tot perimetrul. Pe malul opus al pârâului Tudorelu, unde se continuă parcul, s-a prevăzut o împrejmuire nouă, din fier forjat.
Amenajările în incintă–parcul, curţile
Curtea de primire a fost tratată cu dalaj din piatră, cu zone înierbate şi cu arbuşti decorativi.
Grădina gospodărească –are o mică parcare și o zonă de pomi fructiferi, spaliere şi răzoare plantate.
Parcul - a fost amenajat în stilul grădinilor italiene de sec. XVI-XVII – partere joase cu flori şi gazon, zone cu arbuşti, pergole cu plante cățărătoare și arbori înalți, în special pe malul opus al pârâului.
Poarta principală
Fiind restaurată anterior, s-au prevăzut doar lucrări de reparații și amenajarea în încăperile colaterale gangului central, a două spaţii pentru pază şi comerţ .
Casa Veche
Pentru aceasta s-a propus o volumetrie posibilă, prevăzând un etaj cu structură ușoară, reversibilă, cu formă simplă, neutră şi care, prin contrast, subliniază volumul şi decoraţia obiectului central – Palatul. Funcțiunile prevăzute: spații pentru evenimente culturale.
Casa Slujitorilor
Pe fundațiile descoperite și pe urmele păstrate în zidul de incintă, s-a prevăzut construirea unei clădiri cu două niveluri, destinată locuirii.
Tratarea arhitecturală sugerează casele țărănești cu prispă din Potlogi, conform documentelor vremii.
Cuhnia domnească
Caracteristică pentru curțile domnești, a fost tratată făcând apel la fotografia din 1904, anterioară demolării.
Structura este din beton armat aparent, alcătuită din trompe conice a căror naștere s-a păstrat pe zidul de incintă, urmate de retrageri succesive, pentru coșul central și penetrații prismatice pentru cele 4 coșuri mici.
S-a urmărit sugerarea funcțiunii originale, de bucătărie.
Droșcăria
S-a construit pe urmele originale (fundații, bazele coloanelor porticului, nașterea unei arcade adiacente zidului de incintă).
Funcțiunea propusă este cea muzeală la parter și ateliere de restaurare la etaj.
Proiectul a fost elaborat între 2010 – 2013, recepția lucrărilor în aprilie 2016, iar deschiderea pentru vizitatori, în iunie 2016.

zoom in zoom out fit height fit width close panel