totemuri BBP / BBP Totems

Autor(i):
Emil Burbea-Milescu, Oana Gabriela Iacob, Radu-Tudor Ponta, Alexandra Zăgan
Colaboratori:
arh. Elena Moisesc
Krautz Production
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

Totemuri BBP
Am avut ocazia să desenăm totemurile pentru emblematica clădire de birouri Bucharest Business Park. Mai degrabă inerţial, am ales să folosim corten® în special pentru a accentua tonurile cărămizii ale clădirii.
Mai mult de atât, am preluat ideea flexibilităţii oricărui imobil de birouri – ai cărui chiriaşi vin şi pleacă periodic – prin propunerea unui grid ordonator, care să permită modificări şi permutări ulterioare. Lasând acest grid transparent, privirea poate traversa bucăţile de tablă groasa, stimulând o percepţie extrem de dinamică a obiectului dreptunghiular.
Totemul principal dinspre DN1 foloseşte o tehnică similară pentru dematerializare. În acest caz am folosit acelaşi grid pentru iluminatul nocturn care să marcheze accesul înspre clădire.
Mulţumim CA Immo pentru încredere!
Implementare: 2018

BBP Totems
We enjoyed designing the totems of the well known Bucharest Business Park. Rather inertial, we used corten® in order to accentuate the reddish nuances of the building.
Furthermore, we emphasised the idea of flexibility of any office building – where the tennants come and leave periodically – by proposing an ordering grid, which permits future permutations. By letting this grid transparent, the sight can pass through the thick layers of metal sheet and activate a dynamic perception of the rectangular object.
The main totem from the DN1 highway adopts a similar demateriazing techique. In this case we used the same grid for the night lighting to mark the acces to the office building.
We thank CA Immo for this opportunity!
Realisation: 2018

zoom in zoom out fit height fit width close panel