Consolidare, restaurare și remodelare funcțională „Casa cu Blazoane”, sat Chiojdu, județ Buzău

Autor(i):
Călin Hoinărescu, Daniel Hoinărescu
Colaboratori:
Documentare și studiu istoric - arh. Manuela Hoinărescu, ist. Irina Paveleț
Structură: ing. Șandor Zoltan, ing. Savu Mihai
Executant: SC Taina lemnului SRL - antreprenor general Vasile Pop
Icumest Cons SRL - M. Icu
SC Moșneanul SRL - ing. Florin Drăgulin
Restaurare stucatură: SC Patrimoniu SRL - pictor rest. Ion Chiriac
Consultanță: Duopart Consulting SRL - Ionuț și Alina Stoica
Localizare:
România, jud. Buzău, Chiojdu
Indicatori:
RH: S+P+1+M / Sd: 256 m2 / Su: 103 m2 / POT: 9,8% / CUT: 0,2

Comentariul autorului:

Clădirea a fost ridicată la mijlocul sec. al XVIII-lea și supusă unei intervenții radicale la începutul secolului al XIX-lea, când a fost extinsă cu încăperea poligonală situată în extremitatea tindei opuse intrării și fațada a fost împodobită cu stucaturi modelate la poziție, cu un repertoriu ornamental inspirat din lumea vegetală (simboluri ale pomului vieții). Interesant este șirul de blazoane circulare care decorează parapetul foișorului unde piesa centrală poartă simbolul vulturului bicefal.
Din etapa originară s-a păstrat colonada și grinda fruntară de la foișor, modelată manual din lemn de stejar, cu motive decorative de sorginte simbolică.
Intervenția de restaurare a vizat recuperarea tuturor elementelor valoroase care s-au păstrat, respectiv colonada foișorului cu stâlpi din lemn fasonați manual și grinda superioară cu decorații complexe sugerând coarnele de berbec, discul solar, motive simbolice coborând din repertoriul străvechi și decorațiile din stucatură modelate la poziție datând din anul 1826.
Lucrările de restaurare au vizat totodată și repararea unui număr din ușile originare care au aparținut clădirii de la mijlocul secolului al XVIII-lea, păstrându-se toate componentele care nu erau grav afectate de putreziciune. Au fost păstrați o serie din consolii streașinii, opinia noastră fiind că forma actuală a acoperișului, cu rupere de pantă la poalele învelitorii datează de la începutul secolului al XIX.
O altă categorie de lucrări s-a referit la recuperarea stucaturii originare care s-a păstrat la pereții, tavanele și fațadele edificiului. Au fost extrase suprafețe importante din elementele ornamentale și după consolidarea și restaurarea lor au fost repuse pe pozițiile originare. În acest fel s-a salvat cea mai mare parte din repertoriul decorativ al edificiului care prezintă la ora actuală un caz de excepție în seria de modele ale locuințelor țărănești – o casă cu o decorație care este echivalentă cu elementele similare ale unor cunoscute locuințe de târg, de exemplu Casa Hagi Prodan din Ploiești.
Pe locul fostei bucătării descrisă la mijlocul sec. al XIX-lea s-a amplasat un punct de informare, unde s-a propus realizarea unui amfiteatru cu gradene pentru 50-60 persoane și un spațiu expozițional complex care să ofere posibilitatea organizării unor expoziții diverse și să permită organizarea unor ateliere de lucru pentru tinerii arhitecți care studiază habitatul tradițional din zonă.
În mansarda acestei clădiri s-a propus amenajarea unor spații destinate găzduirii echipate cu grupuri sanitare adecvate. Spre edificiu, punctul de informare se deschide printr-o prispă desfășurată pe toată lungimea fațadei principale, unde vizitatorii pot să se adăpostească în condiții climatice nefavorabile și unde artizanii populari pot să facă demonstrații în cadrul unor târguri organizate special în acest sens.

zoom in zoom out fit height fit width close panel