Casa între oraș și sat

Autor(i):
Barna Lőrincz
Colaboratori:
Structura: ing. Csaba Lőrincz
Instalații: Lajos L Lőrincz
Execuție, finisaj: Lajos K Lőrincz
Localizare:
România, jud. Harghita, Leliceni
Indicatori:
RH: P+M / Sd: 147.5 m2 / Su: 120 m2 / POT: 7.5 / CUT: 0.15

Comentariul autorului:

Terenul se află la capătul satului propriu-zis, într-o zonă de dezvoltare suburbană puternică a orașului. Mediul construit în jur este unul haotic, unde realizarea unei obiect reținut și raportarea lui la niște repere fixe era o întrebare esențială. Astfel clădirea este „ancorată” între reperele zonei, elemente care influențează forma casei erodând volumul primar. Acest volum se identifică cu forma și proporțiile șurei tradiționale, cu o anvelopă puritană de placaj de lemn de culoare închisă. Chiar din punct de vedere urbanistic, clădirea se comportă ca o șură, este așezată perpendicular pe lungimea lotului, împărțind astfel terenul în curte și grădină.

Pe lângă faptul că arhitectul este beneficiarul, și proiectarea de specialitate și execuția casei a fost realizată cu ajutorul familiei, meșterul multilateral fiind tata. Deci s-a folosit o modalitate tradițională de construire în care au fost utilizate pe deplin competențele celor apropiați și materialele locale.

Realizată pe structură scheletară de lemn, casa are pereții izolați cu vată minerală de 30 de cm. Sistemul de încălzire este prin pardoseală la parter și prin perete și tavan în mansardă.

zoom in zoom out fit height fit width close panel