Reabilitare și modernizare Teatrul de vară Parcul „Nicolae Romanescu”

Autor(i):
Nicolae Trif, Mihai Trif, Vlad Mihai Ghiță, Adela Trif, Mariana Trif, Andreea Trif, Leontin Nicolae Trif
Localizare:
România, jud. Dolj, Craiova
Indicatori:
RH: P / Sd: 1833 m2

Comentariul autorului:

Prin proiectul de reabilitare si modernizare a Teatrului de Vară din Parcul “Nicolae Romanescu”, parc al cărui proiect a primit medalia de aur la Expoziția Mondială din 1900, înscris în patrimoniul național de arhitectură peisageră de clasă A, s-a urmărit recuperarea și reactivarea unui reper atât la nivelul parcului, el însuși un reper al municipiului Craiova, cât și la nivelul orașului, reper ce a fost inactiv timp de mai bine de 20 de ani.
Pe acest fundal specific, acest reper vine cu o valoare culturală și socială adăugată pentru locuitorii urbei, care conduc la creșterea calității vieții prin reabilitarea infrastructurii urbane specifice culturii, ca factor ce stimulează dezvoltarea individuală, respectându-se principiile dezvoltării durabile şi ale protecției mediului și valorificarea superioară a potențialului cultural şi artistic.
Proiectul, prin reabilitarea corpului scenei, extinderea acesteia cu o fosă pentru orchestră care permite promovarea spectacolelor de anvergură, inclusiv de operă și operetă ale Operei Naționale din Craiova și a alor ansambluri de muzică, dans și teatru, acoperirea scenei, extinderea acestui corp de clădire cu un corp anexă pentru grupuri sanitare publice și nu în ultimul rând realizarea unui amfiteatru cu 878 locuri pentru spectatori, care s-a propus a fi acoperit, și-a propus să readucă în prezentul cultural al orașului un element de continuitate și sustenabilitate.
Acoperirea scenei și în special a gradenelor într-o compoziție spațială inedită, a reprezentat o provocare pentru echipa de proiectare, prin realizarea unor arce cu deschideri intre 55 si 70 m fară puncte de susținere și inclinate la unghi față de verticală.

zoom in zoom out fit height fit width close panel